Gi Ave Maria s 163  phát thanh ngày 23/1/2021  vi các tin tc sau đây:

 

(Tin Giáo Hi Hoàn )

 

(3) Đc cha Steiner kêu gi gi oxy đến giúp Manaus, nơi bnh nhân Covid-19 chết thiếu oxy

https://www.youtube.com/watch?v=ecvDaJhZVoQ

 

(7) Giáo dân ngày càng dn thân hơn trong Giáo hi Áo

https://www.youtube.com/watch?v=VxfY_yc8wqo

 

 (4) Ch trong mt tun qua 10 giám mc qua đi Covid-19

https://www.youtube.com/watch?v=c8nvsReLB7A

 

(21) ĐTC Phanxicô đ cao di sn bt bo đng ca Martin Luther King

https://www.youtube.com/watch?v=a81T96_d-1U

 

 (5) ĐTC Phanxicô cu nguyn cho Indonesia sau trn đng đt chết người

https://www.youtube.com/watch?v=8aJhLpEvA9M

 

(21) ĐTC Phanxicô đ cao di sn bt bo đng ca Martin Luther King

 

 (6) Mi ngày 13 Ki-tô hu trên thế gii b sát hi đc tin

 https://www.youtube.com/watch?v=5KLjR2wQ7cI

 

(22) Tng thng Đài Loan ca ngi lp trường ca ĐTC Phanxicô v nhân quyn

https://www.youtube.com/watch?v=XL_O_gvCsvw

 

 (8) Ṭa Thánh kêu gi thúc đy vai tṛ ph n trong vic ngăn nga xung đt

https://www.youtube.com/watch?v=texJnZv3bJ0

 

 (9) ĐHY Pell hoan nghênh vic đưa ph n vào hi đng kinh tế ca Vatican

https://www.youtube.com/watch?v=9CdTkx4N_qQ

 

(24) ĐTC Phanxicô kêu gi các nước loi b khí ht nhân

https://www.youtube.com/watch?v=uYe6RkyM1nU

 

 (10) Ki-tô hu được mi gi cu nguyn trong Tun Cu nguyn cho s Hiêp nht Ki-tô hu

https://www.youtube.com/watch?v=fpzdJH8KLaw

 

(25) ĐTC Phanxicô khuyến khích hàng giáo Venezuela yêu thương phc v

https://www.youtube.com/watch?v=hcMFY9ZabYY

 

(11) ĐTC Phanxicô: Li nói th n hôn nhưng cũng th lưỡi dao

https://www.youtube.com/watch?v=Dh6cp6zFugA

(26) Giám mc Hoa Kỳ mi gi tín hu tham gia tun 9 ngày cu nguyn cho s sng

https://www.youtube.com/watch?v=cqEBtzRz32w

 

(27) ĐTC Phanxicô gi thông đip cho Tng thng Biden nhân dp ông nhm chc

https://www.youtube.com/watch?v=CSuTCekSGTA

 

(28) ĐTC Phanxicô b nhim thành viên mi cho Hàn lâm vin Ṭa Thánh v Khoa hc hi

https://www.youtube.com/watch?v=ebAcJ1qfrYY

 

(29) ĐTC Phanxicô tng vc xin cho ngưi gia cư

https://www.youtube.com/watch?v=bVrl1MKQAtg

 

 

(Tin Giáo Hi Viet Nam)

ĐTC Phanxicô b nhim Đc cha Gioan Đ Văn Ngân làm tân giám mc chính toà Gp. Xuân Lc

https://www.youtube.com/watch?v=rANgVqmC458