******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/12/2011 qua thị nhân Marija

    Thông Đip ngày 25/12/2011  qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu,

Hôm nay nữa,  trong ṿng tay Mẹ, Mẹ đang mang Con Giêsu của Mẹ tới cho các con, bởi v́ Ngài ban cho các con b́nh an của Ngài. Hỡi các con nhỏ, hăy cầu nguyện và làm chứng nhân để rồi trong mọi tâm hồn, không phải con người nhưng b́nh an của Thiên Chúa thống trị mà không ai có thể phá hủy được. Đó là sự b́nh an trong tâm hồn mà Thiên Chúa ban cho những người Ngài yêu thương. Qua bí tích Thánh Tẩy tất cả các con trong một cách đặc biệt được mời gọi và được yêu thương, v́ thế, hăy làm chứng nhân và cầu nguyện để các con có thể giang rộng đôi tay ḿnh tới thế giới này mà nó đang mong mỏi Chúa và sự an b́nh. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija December 25, 2011

“Dear children!

 Also today, in my arms I am carrying my Son Jesus to you, for Him to give you His peace. Pray, little children, and witness so that in every heart, not human but God's peace may prevail, which no one can destroy. It is that peace in the heart which God gives to those whom He loves. By your baptism you are all, in a special way called and loved, therefore witness and pray that you may be my extended hands to this world which yearns for God and peace. Thank you for having responded to my call.”

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 2/12/2011 qua thị nhân Mirjana

    Thông Đip ngày 2/12/2011  qua thị nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

Như môt Từ Mẫu Mẹ ở với các con để rồi với t́nh yêu, lời cầu nguyện, và mẫu gương của Mẹ, Mẹ có thể giúp các con trở nên một hạt giống tương lai, một hạt giống sẽ mọc thành một cây rắn chắc và sẽ trải rộng cành lá vào ḷng thế giới. Để cho các con thành một hạt giống tương lai, một hạt giống yêu thương, các con hăy van xin Chúa Cha tha thứ những thiếu xót của ḿnh cho tới nay. Các con của Mẹ, chỉ có một tấm ḷng thanh khiết, không bị gánh nặng bởi tội lỗi mới có thể mở rộng chính nó ra và chỉ có con mắt lương thiện mới có thể nh́n thấy con đường mà qua đó Mẹ mong muốn dẫn dắt các con. Khi các con trở nên ư thức về điều này, các con sẽ trở nên ư thức về t́nh yêu Thiên Chúa được ban tặng (như một ân huệ) cho các con. Rồi các con sẽ trao tặng (như một món quà) tới người khác như một hạt giống t́nh yêu. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana December 2, 2011

"Dear children, As a mother I am with you so that with my love, prayer and example I may help you to become a seed of the future, a seed that will grow into a firm tree and spread it's branches throughout the world. For you to become a seed of the future, a seed of love, implore the Father to forgive you your omissions up to now. My children, only a pure heart, unburdened by sin, can open itself and only honest eyes can see the way by which I desire to lead you. When you become aware of this, you will become aware of the love of God - it will be given (as a gift) to you. Then you will give it (as a gift) to others as a seed of love. Thank you."

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/11/2011 qua thị nhân Marija

    Thông Đip ngày 25/11/2011  qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu!

Hôm nay Mẹ mong muốn cho các con niềm hy vọng và niềm vui. Các con nhỏ của Mẹ, mọi sự chung quanh các con dẫn các con hướng về các sự thế gian nhưng Mẹ mong muốn dẫn dắt các con hướng về một thời gian ân sủng, để rồi qua thời kỳ này tất cả các con có thể gần gũi hơn với Thánh Tử Mẹ, rồi Ngài có thể dẫn các con hướng về t́nh yêu và cuộc sống vĩnh cửu của Ngài, mà là điều mọi tâm hồn khao khát. Các con nhỏ của Mẹ, hăy cầu nguyện và nguyện ước thời kỳ này là thời gian ân sủng cho linh hồn ḿnh. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija November 25, 2011

“Dear children! Today I desire to give you hope and joy. Everything that is around you, little children, leads you towards worldly things but I desire to lead you towards a time of grace, so that through this time you may be all the closer to my Son, that He can lead you towards His love and eternal life, for which every heart yearns. You, little children, pray and may this time for you be one of grace for your soul. Thank you for having responded to my call.”

******************************************************

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/11/2011 qua thị nhân Mirjana

    Thông Đip ngày 2/11/2011  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

Chúa Cha không bỏ các con một ḿnh. T́nh Yêu Ngài vô lượng, t́nh yêu mà nó mang các con tới với Mẹ, để giúp các con tới việc nhận biết Ngài, để rồi, qua Thánh Tử Mẹ, tất cả các con có thể gọi Ngài là "Cha" với tràn đầy tâm hồn; để các con có thể trở nên một trong gia đ́nh Thiên Chúa. Tuy nhiên, các con của Mẹ, đừng quên rằng các con không ở trong thế gian này chỉ cho chính ḿnh và Mẹ không kêu gọi các con tới đây v́ ḿnh. Những người theo chân Con Mẹ hăy nghĩ tới anh em trong Đức Kitô như chính ḿnh và họ không biết ích kỷ. Đó là lư do tại sao Mẹ mong muốn rằng các con hăy là ánh sáng của Thánh Tử Mẹ, tới tất cả những người chưa tới chỗ nhận biết Chúa Cha -- tới những người vẫn đi lạc trong bóng tối của tội lỗi, tuyệt vọng, đau khổ và cô đơn -- các con có thể chiếu soi con đường và rồi với cuộc sống của ḿnh, các con mới có thể tỏ cho họ t́nh yêu Thiên Chúa. Mẹ ở cùng các con. Nếu các con mở ḷng ḿnh, Mẹ sẽ dẫn dắt các con. Một lần nữa Mẹ kêu gọi các con: hăy cầu nguyện cho các chủ chăn của ḿnh. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana November 2, 2011

Dear children, the Father has not left you to yourselves. Immeasurable is His love, the love that is bringing me to you, to help you to come to know Him, so that, through my Son, all of you can call Him ‘Father’ with the fullness of heart; that you can be one people in God’s family. However, my children, do not forget that you are not in this world only for yourselves, and that I am not calling you here only for your sake. Those who follow my Son think of the brother in Christ as of their very selves and they do not know selfishness. That is why I desire that you be the light of my Son, that to all those who have not come to know the Father - to all those who wander in the darkness of sin, despair, pain and loneliness – you may illuminate the way and that, with your life, you may show them the love of God. I am with you. If you open your hearts, I will lead you. Again I am calling you: pray for your shepherds. Thank you.

******************************************************

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/10/2011 qua thị nhân Marija

    Thông Đip ngày 25/10/2011  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu!

Mẹ đang nh́n các con và trong con tim của các con Mẹ không thấy có niềm vui. Hôm nay Mẹ mong muốn ban cho các con niềm vui của Đấng Sống Lại, mà Ngài có thể dẫn dắt và ấp ủ các con với T́nh Yêu và t́nh dịu dàng của Ngài. Mẹ yêu thương các con và Mẹ đang cầu nguyện cho sự hoán cải của các con không ngừng trước Thánh Tử Mẹ . Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija October 25, 2011

"Dear children!

I am looking at you and in your hearts I do not see joy. Today I desire to give you the joy of the Risen One, that He may lead you and embrace you with His love and tenderness. I love you and I am praying for your conversion without ceasing before my Son Jesus. Thank you for having responded to my call."

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 2/10/2011 qua thị nhân Mirjana

    Thông Đip ngày 2/10/2011  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

Hôm nay nữa Trái Tim Từ Mẫu kêu gọi các con tới việc cầu nguyện, tới sự giao kết riêng ḿnh với Thiên Chúa Cha, tới niềm vui cầu nguyện trong Ngài. Thiên Chúa Cha không xa vời các con và Ngài không phải không được biết tới với các con. Ngài tỏ Ḿnh tới các con qua Thánh Tử Mẹ và đă cho các con sự sống đó là Con Mẹ. V́ thế, các con của Mẹ, đừng nhượng bộ các cơn cám dỗ mà chúng mong muốn chia ĺa các con từ Thiên Chúa Cha. Các con hăy cầu nguyện! Đừng cố gắng để có những gia đ́nh và xă hội không có Ngài. Các con hăy cầu nguyện! Cầu nguyện để tâm hồn ḿnh có thể được làm ngập tràn với sự tốt lành mà nó chỉ tới từ Thánh Tử Mẹ, là Đấng thật sự tốt lành. Chỉ những tâm hồn đă đổ đầy sự tốt lành mới có thể thấu hiểu và chấp nhận Thiên Chúa Cha. Mẹ sẽ tiếp tục hướng dẫn các con. Trong một cách đặc biệt, Mẹ van xin các con đừng xét đoán các mục tử của ḿnh. Các con của Mẹ, các con đang quên rằng Thiên Chúa Cha đă kêu gọi các ngài sao? Các con hăy cầu nguyện! Cám ơn các con.

Mirjana nói: Tôi không bao giờ nói bất cứ ǵ trước kia, nhưng quư anh chị có ư thức rằng Mẹ Thiện Chúa đă hiện diện với chúng ta không? Mỗi chúng ta nên hỏi ḿnh: 'ḿnh có xứng đáng về điều này không?' Tôi nói lên điều này bởi v́ nó thật khó khăn cho tôi để nh́n thấy Mẹ trong niềm đau đớn, bởi v́ mỗi chúng ta đang t́m kiếm một phép lạ, nhưng lại không muốn làm một phép lạ nơi chính ḿnh.

Our Lady's message given through Mirjana October 2, 2011

Dear children; Also today my motherly heart calls you to prayer, to your personal relationship with God the Father, to the joy of prayer in Him. God the Father is not far away from you and He is not unknown to you. He revealed Himself to you through my Son and gave you Life that is my Son. Therefore, my children, do not give in temptations that want to separate you from God the Father. Pray! Do not attempt to have families and societies without Him. Pray! Pray that your hearts may be flooded with the goodness which comes only from my Son, Who is sincere goodness. Only hearts filled with goodness can comprehend and accept God the Father. I will continue to lead you. In a special way I implore you not to judge your shepherds. My children, are you forgetting that God the Father called them? Pray ! Thank you.

Mirjana said: I have never said anything before, but are you aware, brothers and sisters, that the Mother of God was with us? Each of us should ask himself: 'Are you worthy of this?'. I am saying this because it is difficult for me to see her (Our Lady) in pain, because each of us is seeking a miracle, but does not want to work a miracle in himslef.

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/9/2011 qua thị nhân Marija

    Thông Đip ngày 25/9/2011  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu!

Mẹ kêu gọi các con, v́ thời gian này là cho tất cả các con, một thời điểm của chứng nhân. Các con, là những người đang sống trong t́nh yêu Thiên Chúa và đang trải nghiệm ân sủng của Ngài, làm chứng nhân những điều này bằng lời nói và đời sống của ḿnh để chúng có thể nên nguồn vui và khích lệ cho người khác trong đức tin. Mẹ ở với các con và liên tục cầu bầu trước Thiên Chúa cho tất cả các con để niềm tin của các con có thể luôn luôn sống động, tràn niềm vui, và trong t́nh yêu thương của Chúa. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija September 25, 2011

“Dear children!

I call you, for this time to be for all of you, a time of witnessing. You, who live in the love of God and have experienced His gifts, witness them with your words and life that they may be for the joy and encouragement to others in faith. I am with you and incessantly intercede before God for all of you that your faith may always be alive and joyful, and in the love of God. Thank you for having responded to my call.”

 

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/9/2011 qua thị nhân Mirjana

    Thông Đip ngày 2/9/2011  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

Với tất cả trái tim và linh hồn tràn đầy niềm tin yêu của Mẹ vào Cha Trên Trời, Mẹ đă trao ban Thánh Tử Mẹ tới các con và đang trao ban Ngài cho các con một lần nữa. Con Mẹ mang tới cho các con, cho loài người trên toàn thế giới, biết về một Thiên Chúa thật và t́nh yêu Ngài. Ngài đă dẫn các con trên con đường sự thật và làm cho các con thành anh chị em. V́ thế, các con của Mẹ, đừng đi lạc đường, đừng đóng cửa ḷng ḿnh trước sự thật, nguồn hy vọng, và t́nh yêu đó. Mọi sự chung quanh các con đang qua đi và mọi sự đang sụp đổ, chỉ có vinh quang Thiên Chúa tồn tại. Do đó, các con hăy từ bỏ mọi sự làm các con xa ĺa Thiên Chúa. Hăy tôn thờ một ḿnh Ngài, bởi v́ Ngài là Thiên Chúa thật. Mẹ hiện diện với các con và sẽ luôn ở lại với các con. Một cách đặc biệt, Mẹ đang cầu nguyện cho các vị chủ chăn để rồi các ngài là người đại diện xứng đáng của Thánh Tử Mẹ và có thể dẫn dắt các con với t́nh yêu thương trên con đường sự thật. Cám ơn các con.

 Our Lady's message given through Mirjana September 2, 2011

"Dear children;

With all my heart and soul full of faith and love in the Heavenly Father, I gave my Son to you and am giving Him to you anew. My Son has brought you, the people of the entire world, to know the only true God and His love. He has led you on the way of truth and made you brothers and sisters. Therefore, my children, do not wander, do not close your heart before that truth, hope and love. Everything around you is passing and everything is falling apart, only the glory of God remains. Therefore, renounce everything that distances you from the Lord. Adore Him alone, because He is the only true God. I am with you and I will remain with you. I am especially praying for the shepherds that they may be worthy representatives of my Son and may lead you with love on the way of truth. Thank you."

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/8/2011 qua thị nhân Marija

    Thông Đip ngày 25/8/2011  qua th nhân Marija

Con con yêu dấu!

Hôm nay Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện và ăn chay cho các ư chỉ của Mẹ, bởi v́ Satan mong muốn phá hủy kế hoạch của Mẹ. Mẹ đă bắt đầu tại đây với xứ đạo này và đă mời gọi toàn thể thế giới. Nhiều người đă đáp lời, nhưng vẫn c̣n một số rất lớn những người không muốn nghe hoặc không chấp nhận lời kêu gọi của Mẹ. Do đó, các con đă nói tiếng "xin vâng", xin hăy mạnh mẽ và kiên tŕ. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija August 25, 2011

"Dear children!

Today I call you to pray and fast for my intentions, because Satan wants to destroy my plan. Here I began with this parish and invited the entire world. Many have responded, but there is an enormous number of those who do not want to hear or accept my call. Therefore, you who have said yes, be strong and resolute. Thank you for having responded to my call."

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/8/2011 qua thị nhân Mirjana

    Thông Đip ngày 2/8/2011  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

Hôm nay Mẹ kêu gọi các con được sinh ra một lần nữa trong cầu nguyện và qua Chúa Thánh Thần, để trở nên một con người mới với Con của Mẹ; một người biết rằng nếu họ mất Chúa, họ mất chính ḿnh; một người biết rằng, với Thiên Chúa, bất kể mọi đau khổ và mọi thử thách, họ được an toàn và được cứu thoát.  Mẹ kêu gọi các con tụ họp lại trong gia đ́nh Thiên Chúa và được mạnh sức với sức mạnh của Chúa Cha. Các con của Mẹ, như những cá nhân các con không có thể ngăn cản sự dữ mà chúng muốn bắt đầu để cai trị trong thế giới này và để phá hủy nó. Nhưng theo ư Chúa, tất cả cùng nhau, với Thánh Tử Mẹ, các con có thể thay đổi mọi sự và chữa lành thế giới. Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện với cả tấm ḷng cho các vị chủ chăn, bởi v́ Con Mẹ đă chọn họ. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana Aug 2, 2011

“Dear children;

 Today I call you to be born anew in prayer and through the Holy Spirit, to become a new people with my Son; a people who knows that if they have lost God, they have lost themselves; a people who knows that, with God, despite all sufferings and trials, they are secure and saved. I call you to gather into God’s family and to be strengthened with the Father’s strength. As individuals, my children, you cannot stop the evil that wants to begin to rule in this world and to destroy it. But, according to God’s will, all together, with my Son, you can change everything and heal the world. I call you to pray with all your heart for your shepherds, because my Son chose them. Thank you.”

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/7/2011 qua thị nhân Marija

     Thông Đip ngày 25/7/2011  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Nguyên ước thời gian này có thể cho các con một thời gian cầu nguyện và tĩnh lặng. Hăy tĩnh dưỡng thân xác và tinh thần ḿnh, xin cho cả hai đều ở trong t́nh yêu Thiên Chúa. Các con nhỏ, hăy cho phép Mẹ dẫn dắt các con, hăy mở ḷng ḿnh ra cho Chúa Thánh Linh để rồi tất cả sự tốt lành trong các con có thể nở hoa và mang hoa trái gấp trăm lần. Các con hăy bắt đầu và kết thúc một ngày sống bằng lời cầu nguyện và bằng con tim. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija July 25, 2011

"Dear children!

May this time be for you a time of prayer and silence. Rest your body and spirit, may they be in God’s love. Permit me, little children, to lead you, open your hearts to the Holy Spirit so that all the good that is in you may blossom and bear fruit one hundred fold. Begin and end the day with prayer with the heart. Thank you for having responded to my call."

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/7/2011 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip ngày 2/7/2011  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Hôm nay Mẹ mời gọi các con tới một bước khó khăn và đầy đau khổ cho sự kết hiệp với Con của Mẹ. Mẹ mời gọi các con tới sự hoàn toàn thú nhận tội lỗi, tới sự thanh tẩy. Một tấm ḷng nhơ bẩn không thể ở trong Con Mẹ và với Con Mẹ. Một tấm ḷng nhơ bẩn không thể sinh hoa trái t́nh yêu và kết hiệp được. Một tấm ḷng ô uế không có thể làm những việc đúng và ngay thẳng được; nó không phải là một gương mẫu tuyệt đẹp của t́nh yêu Thiên Chúa cho những người chung quanh và cho những người chưa nhận biết t́nh yêu Thiên Chúa. Các con của Mẹ, các con đang tụ họp quanh Mẹ tràn đầy nhiệt huyết, ước muốn, và mong đợi, và Mẹ khẩn cầu Chúa Cha Nhân Từ, qua Chúa Thánh Thần, để mang Thánh Tử Mẹ cùng Đức Tin vào những tấm ḷng đă được tẩy gội của các con. Các con của Mẹ, hăy vâng lời Mẹ, hăy cùng khởi sự với Mẹ.

Khi Mẹ biến đi, bên phía trái Mẹ cho xem thấy sự tối tăm và bên phải Mẹ là một Thánh Giá trong ánh sáng vàng ṛng.

 

Our Lady's message given through Mirjana July 2, 2011

Dear children; today I call you to a difficult and painful step for your unity with my Son. I call you to complete admission and confession of sins, to purification. An impure heart cannot be in my Son and with my Son. An impure heart cannot give the fruit of love and unity. An impure heart cannot do correct and just things; it is not an example of the beauty of God’s love to those who surround it and to those who have not come to know that love. You, my children, are gathering around me full of enthusiasm, desires and expectations, and I implore the Good Father to, through the Holy Spirit, put my Son – faith, into your purified hearts. My children, obey me, set out with me.

As Our Lady was leaving, to her left she showed darkness and to her right a Cross in golden light.

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/6/2011 qua thị nhân Marija

  Thông Đip ngày 25/6/2011  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Hăy cùng Mẹ cảm tạ Đấng Tối Cao cho sự hiện diện của Mẹ với các con. Ḷng Mẹ đầy niềm vui trông thấy t́nh yêu và nỗi vui trong sự sống theo các thông điệp của Mẹ. Nhiều các con đă đáp lại, nhưng Mẹ vẫn chờ đợi và t́m kiếm, mọi tâm hồn đang ngủ để thức tỉnh từ giấc ngủ thiếu ḷng tin. Các con nhỏ, hăy tiến gần hơn tới Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ để Mẹ có thể dẫn các con hướng về cơi đời đời. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija June 25, 2011

“Dear children!

 Give thanks with me to the Most High for my presence with you. My heart is joyful watching the love and joy in the living of my messages. Many of you have responded, but I wait for, and seek, all the hearts that have fallen asleep to awaken from the sleep of unbelief. Little children, draw even closer to my Immaculate Heart so that I can lead all of you toward eternity. Thank you for having responded to my call.”

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/6/2011 qua thị nhân Mirjana

   Thông Đip ngày 2/6/2011  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Khi Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cho những người chưa nhận biết t́nh yêu Thiên Chúa, nếu các con nh́n vào chính ḷng ḿnh các con sẽ hiểu rằng Mẹ đang nói về nhiều người trong các con. Với một tấm ḷng rộng mở, một cách thành thật hỏi chính ḿnh nếu các con mong muốn Thiên Chúa hằng sống hay các con muốn loại bỏ Ngài và sống như ư ḿnh muốn. Hăy ngó chung quanh ḿnh, các con của Mẹ, và nh́n xem thế giới đang đi về đâu, thế giới nghĩ về làm mọi sự mà không cần tới Chúa Cha, và thế giới đang lạc lối trong bóng tối sự dữ. Mẹ đang trao tặng cho các con ánh sáng Sự Thật và Thánh Thần Chúa. Theo kế hoạch của Thiên Chúa, Mẹ ở với các con để giúp các con có Thánh Tử của Mẹ, có Thập Giá và sự Sống Lại của Ngài, để thống trị trong ḷng các con. Như một Từ Mẫu, Mẹ mong mỏi và cầu nguyện cho sự hợp nhất của các con với Con Mẹ và các sứ vụ của Ngài. Mẹ hiện diện với các con, các con quyết định đi. Cám ơn các con

 

Our Lady's message given through Mirjana June 2, 2011

Dear children

As I call you to prayer for those who have not come to know the love of God, if you were to look into your hearts you would comprehend that I am speaking about many of you. With an open heart, sincerely ask yourselves if you want the living God or do you want to eliminate Him and live as you want. Look around you, my children, and see where the world is going, the world that thinks of doing everything without the Father, and which wanders in the darkness of temptation. I am offering to you the light of the Truth and the Holy Spirit. According to God's plan I am with you to help you to have my Son, His Cross and Resurrection, triumph in your hearts.  As a mother, I desire and pray for your unity with my Son and His works. I am with you; you decide. Thank you.

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/5/2011 qua thị nhân Marija

Các con yêu du,

Li cu nguyn ca M hôm nay là cho mi người các con đang t́m kiếm ân sng hoán ci. Các con gơ ca ḷng M nhưng không có đc cy và s cu nguyn, trong s ti li, và không có Bí Tích Hoà Gii vi Thiên Chúa. Hi các con  nh, hăy b ti li và quyết đnh ti s thánh thin. Ch trong cách này M có th giúp các con, nghe li cu ca các con và kiếm s cu bu trước Đng Ti Cao. Cám ơn các con đă đáp li li mi gi ca M.

Our Lady's message given through Marija May 25, 2011

“Dear Children!

 My prayer today is for all of you who seek the grace of conversion. You knock on the door of my heart, but without hope and prayer, in sin, and without the Sacrament of Reconciliation with God. Leave sin and decide, little children, for holiness. Only in this way can I help you, hear your prayers and seek intercession before the Most High. Thank you for having responded to my call." 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/5/2011 qua thị nhân Mirjana

Các con yêu du!
Thiên Chúa Cha gi M ti đ ch cho các con con đường cu đ, bi v́ Ngài, các con ca M, mong mi đ cu các con và không phi đ kết ti các con. Đó là lư do M
, như mt bà M, quây qun các con chung quanh M, bi v́ vi t́nh yêu Mu T, M mong mun giúp các con được t do t nơi nhơ bn ca quá kh và đ giúp các con bt đu li mt ln na và mt cách khác bit. M keu gi các con sng li trong Thánh T M. Cùng vi vic xưng ti các con hăy t b mi s  mà đă làm các con xa ri Con M  và đă làm cuc sng các con trng rng và tht bi . Các con hăy thưa tiếng "xin vâng" ti Chúa Cha vi trn con tim và khi s trên con đường cu đ mà Ngài đang mi gi các con qua Chúa Thánh Thn. Cám ơn các con. M đc bit cu nguyn cho các ch chăn, v́ Thiên Chúa giúp h h đng hành vi các con vi trn vn tm ḷng.

Our Lady's message given through Mirjana May 2, 2011

“Dear children!

God the Father is sending me to show you the way of salvation, because He, my children, desires to save you and not to condemn you. That is why I, as a mother, am gathering you around me, because with my motherly love I desire to help you to be free of the dirtiness of the past and to begin to live anew and differently. I am calling you to resurrect in my Son. Along with confession of sins renounce everything that has distanced you from my Son and that has made your life empty and unsuccessful. Say 'yes' to the Father with the heart and set out on the way of salvation to which He is calling you through the Holy Spirit. Thank you. I am especially praying for the shepherds, for God to help them to be alongside you with a fullness of heart. 

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/4/2011 qua thị nhân Marija

   Thông Đip M  ngày 25/4/2011  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu!

Khi thiên nhiên cho ra những màu sắc đẹp đẽ nhất trong năm, Mẹ cũng kêu gọi các con để làm chứng nhân bằng cuộc sống ḿnh, để giúp người khác tiến gần hơn tới Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, để rồi ngọn lửa t́nh yêu cho Đấng Tối Cao có thể đâm chồi trong tim họ. Mẹ ở cùng các con và Mẹ không ngừng cầu nguyện cho các con để cuộc sống các con có thể phản ảnh Nước Trời ngay trên trái đất này. Cám ơn các con đă đáp lời mời gọi của Mẹ

Our Lady's message given through Marija April 25, 2011

"Dear children!

As nature gives the most beautiful colors of the year, I also call you to witness with your life and to help others to draw closer to my Immaculate Heart, so that the flame of love for the Most High may sprout in their hearts. I am with you and I unceasingly pray for you that your life may be a reflection of Heaven here on earth. Thank you for having responded to my call."

 

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/4/2011 qua thị nhân Mirjana

Thông đip M ngày 2/4/2011  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

Với t́nh yêu thương Từ Mẫu, Mẹ mong ước để mở rộng tấm ḷng của mỗi các con và để dạy cho các con sự hiệp nhất riêng ḿnh với Chúa Cha. Để chấp nhận việc này, các con phải nhận thức thấu đáo rằng các con quan trọng với Chúa và Ngài đang kêu gọi mỗi người các con. Các con phải thấu hiểu rằng lời cầu nguyện của các con là một sự đàm đạo của một đứa trẻ với Cha; phải thấu hiểu rằng t́nh yêu là một cách qua đó các con bộc lộ ra - t́nh yêu cho Thiên Chúa và t́nh yêu cho tha nhân. Các con của Mẹ, đó là t́nh yêu không biên giới, đó là t́nh yêu phát sinh ra từ sự thật và đi tới tận cùng. Các con ơi, các con hăy dơi theo Mẹ để rồi những người khác nữa, nhận ra sự thật và t́nh yêu nơi các con, có thể dơi theo các con. Cám ơn các con.

Một lần nữa, Đức Mẹ kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho các chủ chăn (linh mục) của chúng ta và Mẹ nói: "Các ngài có một chỗ đặc biệt trong ḷng Mẹ. Các ngài đại diện Thánh Tử của Mẹ.”

Our Lady's message given through Mirjana April 2, 2011

"Dear children; With motherly love I desire to open the heart of each of you and to teach you personal unity with the Father. To accept this, you must comprehend that you are important to God and that He is calling you individually. You must comprehend that your prayer is a conversation of a child with the Father; that love is the way by which you must set out - love for God and for your neighbour. That is, my children, the love that has no boundaries, that is the love that emanates from truth and goes to the end. Follow me, my children, so that also others, in recognizing the truth and love in you, may follow you. Thank you."

Once again Our Lady called us to pray for our shepherds (priests) and said:  "They have a special place in my heart. They represent my Son."

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/3/2011 qua thị nhân Marija

Thông đip M ngày 25/3/2011  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu!

Một cách đặc biệt hôm nay Mẹ mong mỏi kêu gọi các con hoán cải. Ngay hôm nay, xin một cuộc sống mới bắt đầu trong ḷng các con. Các con ơi, Mẹ mong ước thấy lời 'xin vâng' của các con, và xin cuộc sống của các con hăy là một sự sống tràn đầy nguồn vui Thánh Ư Chúa trong mọi giây phút của đời sống ḿnh. Một cách đặc biệt, Mẹ chúc lành cho các con với phép lành Từ Mẫu sự b́nh an, yêu thương và hợp nhất trong trái tim Mẹ và trong trái tim Thánh Tử Giêsu của Mẹ. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija March 25, 2011

"Dear children!

In a special way today I desire to call you to conversion. As of today, may new life begin in your heart. Children, I desire to see your ‘yes’, and may your life be a joyful living of God’s will at every moment of your life. In a special way today, I bless you with my motherly blessing of peace, love and unity in my heart and in the heart of my Son Jesus. Thank you for having responded to my call."

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 18/3/2011 qua thị nhân Mirjana vào ngày sinh nhật của cô

Thông đip M ngày 18/3/2011  qua th nhân Mirjana  vào ngày sinh nhật của cô

Các con yêu dấu!

Mẹ hiện diện với các con nhân danh T́nh Yêu cao cả nhất, nhân danh Thiên Chúa dấu yêu, Đấng đă đến bên các con qua Thánh Tử Mẹ và tỏ cho các con t́nh yêu chân thật. Mẹ mong ước dẫn các con trên con đường của Thiên Chúa. Mẹ mong muốn dạy cho các con t́nh yêu chân thật để rồi những người khác có thể nh́n thấy t́nh yêu này nơi các con, để rồi các con có thể nh́n thấy nó nơi người khác, để rồi các con là một người anh em với họ, và để rồi những người khác có thể nh́n thấy một người anh em đầy khoan dung nơi các con. Các con của Mẹ, đừng lo sợ để mở rộng con tim ḿnh ra cho Mẹ. Với t́nh yêu Từ Mẫu, Mẹ sẽ chỉ cho các con những ǵ Mẹ mong đợi nơi mỗi một người các con, những ǵ Mẹ mong muốn nơi các tông đồ của Mẹ. Xin các con hăy khởi sự với Mẹ. Cám ơn các con.

Our Lady's annual message given through Mirjana March 18, 2011 on her birthday

"Dear children! I am with you in the name of the greatest Love, in the name of dear God, who has come close to you through my Son and has shown you real love. I desire to lead you on the way of God. I desire to teach you real love so that others may see it in you, that you may see it in others, that you may be a brother to them and that others may see a merciful brother in you. My children, do not be afraid to open your hearts to me. With motherly love, I will show you what I expect of each of you, what I expect of my apostles. Set out with me. Thank you."

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/3/2011 qua thị nhân Mirjana

Thông đip M ngày 2/3/2011  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

Trái Tim Từ Mẫu Mẹ đau khổ vô cùng khi Mẹ nh́n vào các con của Mẹ đă liên tục đặt những ǵ là của con người trước những ǵ là của Thiên Chúa; nh́n vào những con của Mẹ bất chấp mọi sự chung quanh ḿnh và bất chấp tất cả những dấu chỉ được gửi tới cho ḿnh, nghĩ rằng ḿnh có thể tiến bước không cần tới Thánh Tử Mẹ. Chúng không có thể đâu! Chúng đang đi tới kiếp trầm luân đời đời. Đó là lư do tại sao Mẹ đang tụ họp các con là những người sẵn sàng mở ḷng ḿnh ra cho Mẹ, là những Tông Đồ của t́nh yêu Mẹ, để giúp Mẹ; để rồi bằng việc sống t́nh yêu Thiên Chúa, các con là một gương sáng cho những ai chưa biết tới t́nh yêu Ngài. Nguyện xin sự chay tịnh và cầu nguyện ban cho các con sức mạnh trong việc đó và Mẹ chúc lành Từ Mẫu cho các con: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Cám ơn các con.

Mẹ trông rất là buồn.

Our Lady's message given through Mirjana March 2, 2011

"Dear children; My motherly heart suffers tremendously as I look at my children who persistently put what is human before what is of God; at my children who, despite everything that surrounds them and despite all the signs that are sent to them, think that they can walk without my Son. They cannot! They are walking to eternal perdition. That is why I am gathering you, who are ready to open your heart to me, you who are ready to be apostles of my love, to help me; so that by living God's love you may be an example to those who do not know it. May fasting and prayer give you strength in that and I bless you with motherly blessing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Thank you."

Our Lady was very sad.

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/2/2011 qua thị nhân Marija

Thông đip M ngày 25/2/2011  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu!

Thiên nhiên đang thức giấc và trên cây những chồi non đầu tiên đang ló hiện, chúng sẽ mang tới những hoa quả tốt đẹp nhất. Mẹ mong muốn rằng các con cũng thế, các con nhỏ, hăy thi hành sự hoán cải của ḿnh và các con hăy là những người mà họ làm chứng nhân với cuộc sống của họ, để rồi gương sáng của các con có thể là một dấu chỉ và là một động cơ tới sự hối cải cho những người khác. Mẹ ở với các con và trước Thánh Tử Giêsu của Mẹ, Mẹ cầu bầu cho sự cải thiện của các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ

Our Lady's message given through Marija February 25, 2011

 

“Dear children!

 Nature is awakening and on the trees the first buds are seen which will bring most beautiful flowers and fruit. I desire that you also, little children, work on your conversion and that you be those who witness with their life, so that your example may be a sign and an incentive for conversion to others. I am with you and before my Son Jesus I intercede for your conversion. Thank you for having responded to my call.”

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/2/2011 qua thị nhân Mirjana

Thông đip M ngày 2/2/2011  qua th nhân Mirjana

Các con yêu du,

Các con đang quây qun bên M, các con đang kiếm t́m con đường ca ḿnh, các con đang kiếm t́m, các con đang kiếm t́m s tht nhưng các con quên cái ǵ là quan trng nht, các con quên cu nguyn đúng cách. Môi ming các con nói vô s li, nhưng tâm hn không cm thy chi hết. Đi lc trong bóng ti, các con ngay c h́nh dung chính Thiên Chúa căn c vào ḿnh, và không hn Ngài thc s như vy trong t́nh yêu thương ca Ngài. Các con yêu du, cu nguyn đúng cách đến t tn thâm tâm , t đau kh, t nim vui, t s kiếm xin tha th ti li ca các con. Đây là cách đ nhn biết đúng Thiên Chúa và qua đó cũng nhn biết ḿnh, bi v́ các con được to thành căn c vào Ngài. Cu nguyn s mang các con ti s hoàn thành mong ước ca M, ti s mng ca M nơi đây vi các con, ti s hip nht trong gia đ́nh Thiên Chúa. Cám ơn các con.

M chúc lành cho mi ngưi hin din, cám ơn h và kêu gi chúng ta cu nguyn cho linh mc.

Our Lady's message given through Mirjana February 2, 2011

"Dear children; You are gathering around me, you are seeking your way, you are seeking, you are seeking the truth but are forgetting what is the most important, you are forgetting to pray properly. Your lips pronounce countless words, but your spirit does not feel anything. Wandering in darkness, you even imagine God Himself according to yourselves, and not such as He really is in His love. Dear children, proper prayer comes from the depth of your heart, from your suffering, from your joy, from your seeking the forgiveness of sins. This is the way to come to know the right God and by that also yourselves, because you are created according to Him. Prayer will bring you to the fulfillment of my desire, of my mission here with you, to the unity in God's family. Thank you."

Our Lady blessed everyone present, thanked them and called us to pray for priests.

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/1/2011 qua thị nhân Marija

Thông đip M ngày 25/1/2011  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu!

Hôm nay nữa Mẹ đang ở bên các con, đang ngắm nh́n các con, và chúc lành cho các con, và Mẹ không mất đi niềm hy vọng rằng thế giới này sẽ thay đổi tới sự tốt lành và b́nh an sẽ ngự trị trong trái tim con người. Niềm vui sẽ bắt đầu thống trị trên thế giới bởi v́ các con đang mở ḷng ḿnh tới lời mời gọi của Mẹ và tới t́nh yêu Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đang thay đổi một số rất lớn những người thưa tiếng 'xin vâng'. V́ thế, Mẹ mong muốn nói với các con rằng: Mẹ cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija January 25, 2011

 
"Dear children! Also today I am with you and I am looking at you and blessing you, and I am not losing hope that this world will change for the good and that peace will reign in the hearts of men. Joy will begin to reign in the world because you have opened yourselves to my call and to God’s love. The Holy Spirit is changing a multitude of those who have said ‘yes’. Therefore I desire to say to you: thank you for having responded to my call."  

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/1/2011 qua thị nhân Mirjana

Thông đip M ngày 2/1/2011  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hiệp nhất trong Chúa Giêsu, Con Mẹ. Trái tim Từ Mẫu của Mẹ cầu xin cho các con có thể thấu hiểu rằng các con là ḍng dơi của Thiên Chúa. Qua ư muốn tự do tâm linh, mà Cha Trên Trời đă ban cho các con, các con được mời gọi để trở nên nhận biết về sự thật, sự tốt lành hoặc điều ác. Ước chi sự cầu nguyện và ăn chay mở rộng tấm ḷng các con và giúp các con khám phá ra Cha Trên Trời qua Thánh Tử của Mẹ. Trong sự khám phá ra được Chúa Cha, cuộc sống của các con sẽ được hướng dẫn tới việc thi hành ư Chúa và nhận biết ḍng dơi của Thiên Chúa, trong đường lối mà Thánh Tử Mẹ mong muốn. Mẹ sẽ không bỏ các con một ḿnh trên con đường này. Cám ơn các con.

Mirjana đă cảm tưởng rằng cô đă rất có thể nói với Mẹ: "Tất cả chúng con chạy đến Mẹ với những khổ đau và thánh giá. Xin Mẹ hăy giúp chúng con, chúng con cầu khẩn Mẹ." Mẹ đă giang rộng đôi tay về hướng chúng ta và phán: Hăy mở ḷng các con ra cho Mẹ. Hăy cho Mẹ những đau khổ của các con. Mẹ sẽ cứu giúp.

 

Our Lady's message given through Mirjana January 2, 2011

“Dear children;

Today I call you to unity (communion) in Jesus, my Son. My motherly heart prays that you may comprehend that you are God's family. Through the spiritual freedom of will, which the Heavenly Father has given you, you are called to become cognizant (to come to the knowledge) of the truth, the good or the evil. May prayer and fasting open your hearts and help you to discover the Heavenly Father through my Son. In discovering the Father, your life will be directed to carrying out of God's will and the realization of God's family, in the way that my Son desires (wishes). I will not leave you alone on this path. Thank you.”

 

Mirjana felt that she could say to Our Lady: ' We have all come to you with our sufferings and crosses. Help us, we implore you.' Our Lady extended her hands towards us and said: Open your hearts to me. Give your sufferings to me. The Mother will help.