Thông điệp Mẹ ngày 25/12/2012 qua thị nhân Marija

  Thông Đip  ngày 25/12/2012  qua th nhân Marija

Đức Mẹ đến với Hài Nhi Giêsu trong tay và Mẹ đă không ban một thông điệp nào, nhưng Chúa Hài Nhi đă bắt đầu lên tiếng và nói: "Ta là sự b́nh an của các con, các con hăy sống giới răn của Ta." Với dấu Thánh Giá, Đức Mẹ và Chúa Hài Nhi Giêsu cùng chúc lành cho chúng ta.

Our Lady's message given through Marija December 25, 2012

Our Lady came with little Jesus in her arms and she did not give a message, but little Jesus began to speak and said : “I am your peace, live my commandments.” With a sign of the cross, Our Lady and little Jesus blessed us together.

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/12/2012 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/12/2012  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Với t́nh Từ Mẫu và sự nhẫn nại Hiền Mẫu một lần nữa Mẹ kêu gọi các con sống theo Thánh Tử Mẹ - để trải rộng b́nh an và t́nh yêu Ngài - để rồi, như những tông đồ của Mẹ, các con có thể chấp nhận chân lư của Chúa với trọn con tim và cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các con. Rồi các con sẽ có thể phục vụ Con Mẹ một cách trung thành, và chứng tỏ t́nh yêu Ngài tới người khác với cuộc sống của ḿnh. Dựa vào t́nh yêu của Thánh Tử Mẹ và của Mẹ, như một Từ Mẫu, Mẹ  cố gắng mang tất cả các đứa con lạc đường của Mẹ vào sự ấp ủ Từ Mẫu của Mẹ và chỉ cho họ con đường chân lư. Các con của Mẹ ơi, các con hăy giúp Mẹ trong cuộc chiến đấu từ mẫu của Mẹ và cầu nguyện với Mẹ để những người tội lỗi có thể trở nên nhận thức tội lỗi của ḿnh và thống hối một cách chân thành. Các con cũng cầu nguyện cho những người mà Thánh Tử Mẹ đă tuyển chọn và đă thánh hiến trong danh thánh Ngài. Cám ơn các con

Our Lady's message given through Mirjana December 2, 2012

Dear children;

With motherly love and motherly patience anew I call you to live according to my Son - to spread His peace and His love – so that, as my apostles, you may accept God’s truth with all your heart and pray for the Holy Spirit to guide you. Then you will be able to faithfully serve my Son, and show His love to others with your life. According to the love of my Son and my love, as a mother, I strive to bring all of my strayed children into my motherly embrace and to show them the way of faith. My children, help me in my motherly battle and pray with me that sinners may become aware of their sins and repent sincerely. Pray also for those whom my Son has chosen and consecrated in His name. Thank you.

  

Thông điệp Mẹ ngày 25/11/2012 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/11/2012  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Trong thời gian ân sủng này, Mẹ kêu gọi tất cả các con canh tân sự cầu nguyện. Hăy mở chính ḷng ḿnh ra tới Bí Tích Xá Giải để rồi mỗi người các con có thể chấp nhận lời kêu gọi của Mẹ với trọn con tim. Mẹ ở với các con và Mẹ bảo vệ các con từ những đổ nát tội lỗi, nhưng các con phải mở chính ḷng ḿnh ra tới con đường hoán cải và sự thánh thiện, để ḷng các con có thể đốt cháy hết t́nh yêu cho Thiên Chúa. Các con hăy dâng Ngài thời giờ và Ngài sẽ ban chính ḿnh cho các con và như vậy, trong thánh ư Thiên Chúa, các con sẽ khám phá ra t́nh yêu và niềm vui của sự sống. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija November 25, 2012

 “Dear children! In this time of grace, I call all of you to renew prayer. Open yourselves to Holy Confession so that each of you may accept my call with the whole heart. I am with you and I protect you from the ruin of sin, but you must open yourselves to the way of conversion and holiness, that your heart may burn out of love for God. Give Him time and He will give Himself to you and thus, in the will of God, you will discover the love and the joy of living. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/11/2012 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/11/2012  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Như một hiền mẫu Mẹ van xin các con kiên tŕ như các tông đồ của Mẹ. Mẹ cầu nguyện tới Thánh Tử Mẹ ban cho các con sự khôn ngoan và sức mạnh thiêng liêng. Mẹ cầu nguyện để các con có thể nhận thức rơ mọi sự chung quanh các con căn cứ vào sự thật của Chúa và mạnh mẽ chống lại mọi sự mà nó muốn làm các con xa ĺa Thánh Tử Mẹ. Mẹ cầu nguyện để các con có thể làm chứng nhân t́nh yêu của Cha Trên Trời theo ư Thánh Tử Mẹ. Các con của Mẹ ơi, những ân sủng vĩ đại đang được ban cho các con  để làm những chứng nhân của t́nh yêu Thiên Chúa. Các con đừng lănh nhận những trách nhiệm trao ban một cách hững hờ. Các con đừng làm buồn ḷng Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ nữa. Như một hiền mẫu Mẹ mong muốn tin cậy vào các con của Mẹ, vào các tông đồ của Mẹ. Qua việc ăn chay và cầu nguyện các con mở ra con đường cho Mẹ để cầu xin tới Thánh Tử Mẹ cho Ngài ở bên cạnh các con và  cho danh thánh Ngài được lành thánh qua các con. Các con hăy cầu nguyện cho các mục tử bởi v́ không có ǵ có thể nếu không có các ngài. Cám ơn các con.

 

Mirjana nói Đức Mẹ chúc lành cho mọi người và tất cả các đồ vật mang đến để xin ban phép lành. Mirjana nói rằng Đức Mẹ rất quả quyết.

Our Lady's message given through Mirjana November 2, 2012

“Dear children; As a mother I implore you to persevere as my apostles. I am praying to my Son to give you Divine wisdom and strength. I am praying that you may discern everything around you according to God's truth and to strongly resist everything that wants to distance you from my Son. I am praying that you may witness the love of the Heavenly Father according to my Son. My children, great graces have been given to you to be witnesses of God's love. Do not take the given responsibility lightly. Do not sadden my motherly heart. As a mother I desire to rely on my children, on my apostles. Through fasting and prayer you are opening the way for me to pray to my Son for Him to be beside you and for His name to be holy through you. Pray for the shepherds because none of this would be possible without them. Thank you.”

Mirjana said that Our Lady blessed all of us and all of our religious articles brought for blessing. Mirjana said that Our Lady was decisive.

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/10/2012 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/10/2012  qua th nhân Marija

Các con thân yêu,

Hôm nay Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cho những ư chỉ của Mẹ. Các con hăy canh tân việc ăn chay và cầu nguyện bởi v́ Sa-tan th́ xảo quyệt và lôi cuốn nhiều tâm hồn tới sự tội và sự trầm luân. Các con nhỏ ơi, Mẹ kêu gọi các con tới sự thánh thiện và sự sống trong ân sủng. Các con hăy thờ kính Thánh Tử Mẹ để rồi Ngài mới đổ xuống các con sự an b́nh và yêu thương của Ngài mà là điều các con ao ước. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija October 25, 2012

"Dear children!

 Today I call you to pray for my intentions. Renew fasting and prayer because Satan is cunning and attracts many hearts to sin and perdition. I call you, little children, to holiness and to live in grace. Adore my Son so that He may fill you with His peace and love for which you yearn. Thank you for having responded to my call."

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/10/2012 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/10/2012  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Mẹ kêu gọi các con và đến ở giữa các con bởi v́ Mẹ cần đến các con. Mẹ cần những tông đồ với một con tim thanh sạch. Mẹ đang cầu nguyện và các con cũng nên cầu nguyện để Chúa Thánh Thần có thể làm và hướng dẫn các con, để Ngài có thể chiếu sáng các con và đổ trào các con với t́nh yêu và sự khiêm hạ. Các con hăy cầu nguyện để Ngài có thể trào đổ các con với ân sủng và ơn huệ. Chỉ từ đó các con sẽ hiểu được Mẹ, các con của Mẹ ạ. Chỉ từ đó các con sẽ hiểu nổi niềm đau của Mẹ bởi v́ những người chưa tới chỗ biết đến t́nh yêu của Thiên Chúa. Rồi các con sẽ có thể giúp Mẹ được. Các con sẽ là người mang ánh sáng t́nh yêu Thiên Chúa của Mẹ. Các con sẽ rọi sáng con đường cho những người được ban tặng con mắt nhưng không muốn nh́n. Mẹ mong muốn cho tất cả các con của Mẹ nh́n thấy Thánh Tử Mẹ. Mẹ mong muốn cho tất cảc các con của Mẹ trải nghiệm Vương Quốc của Ngài . Một lần nữa Mẹ kêu gọi các con và van xin các con cầu nguyện cho những người mà Con Mẹ đă kêu gọi. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana October 2, 2012

“Dear children, I am calling you and am coming among you because I need you. I need apostles with a pure heart. I am praying, and you should also pray, that the Holy Spirit may enable and lead you, that He may illuminate you and fill you with love and humility. Pray that He may fill you with grace and mercy. Only then will you understand me, my children. Only then will you understand my pain because of those who have not come to know the love of God. Then you will be able to help me. You will be my light-bearers of God’s love. You will illuminate the way for those who have been given eyes but do not want to see. I desire for all of my children to see my Son. I desire for all of my children to experience His Kingdom. Again I call you and implore you to pray for those whom my Son has called. Thank you.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/9/2012 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/9/2012  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Trong thiên nhiên khi các con nh́n ngắm sự phong phú của mầu sắc mà Đấng Tối Cao ban cho các con, các con hăy mở ḷng ḿnh và cầu nguyện với sự biết ơn tới tất cả những sự tốt lành mà các con có và hăy nói: 'Tôi được tạo dựng nên nơi đây v́ sự bất diệt' - và khát khao cho những sự trên trời bởi v́ Chúa yêu thương các con với t́nh yêu vô lượng. Đó là lư do tại sao Ngài cũng ban Mẹ cho các con để nói với các con là: 'Chỉ trong Thiên Chúa mới là sự an b́nh và hy vọng của các con, các con yêu dấu ơi'. Cám ơn các con đă đáp lời kêu gọi của Mẹ."

Our Lady's message given through Marija September 25, 2012

"Dear children!

When in nature you look at the richness of the colors which the Most High gives to you, open your heart and pray with gratitude for all the good that you have and say: ‘I am here created for eternity’ – and yearn for heavenly things because God loves you with immeasurable love. This is why He also gave me to you to tell you: ‘Only in God is your peace and hope, dear children’. Thank you for having responded to my call."

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/9/2012 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/9/2012  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Như đôi mắt Mẹ nh́n vào các con, linh hồn Mẹ đang t́m kiếm những linh hồn mà với họ nó là niềm mong ước nên một -- những linh hồn đă hiểu biết về sự quan trọng của lời cầu nguyện cho những người con của Mẹ mà họ chưa đến chỗ hiểu biết về t́nh yêu của Cha Trên Trời. Mẹ kêu gọi các con bởi v́ Mẹ cần đến các con. Các con hăy nhận lănh sứ vụ và đừng lo sợ, Mẹ sẽ làm mạnh sức cho các con. Mẹ sẽ trào đổ cho các con những ân sủng của Mẹ. Với t́nh yêu thương của Mẹ, Mẹ sẽ bảo vệ các con từ mọi thần khí ô uế. Mẹ sẽ ở với các con. Với sự hiện diện của Mẹ, Mẹ sẽ ủi an các con trong những lúc khó khăn. Cám ơn tấm ḷng rộng mở của các con. Hăy cầu nguyện cho các linh mục. Các con hăy cầu nguyện để sự hiệp nhất giữa Con Mẹ và các ngài tất cả trở nên mạnh mẽ hơn, để họ có thể nên một. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana September 2, 2012

Dear children,

As my eyes are looking at you, my soul is seeking those souls with whom it desires to be one – the souls who have understood the importance of prayer for those of my children who have not come to know the love of the Heavenly Father. I am calling you because I need you. Accept the mission and do not be afraid, I will strengthen you. I will fill you with my graces. With my love I will protect you from the evil spirit. I will be with you. With my presence I will console you in difficult moments. Thank you for your open hearts. Pray for priests. Pray that the unity between my Son and them may be all the stronger, that they may be one. Thank you.

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/8/2012 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/8/2012  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Hôm nay nữa, với niềm cậy trông trong tâm hồn, Mẹ cầu nguyện cho các con và Mẹ cám ơn Đấng Tối Cao cho mọi người các con đang sống thông điệp của Mẹ với cả tấm ḷng. Hăy cảm tạ t́nh yêu Thiên Chúa mà Mẹ có thể yêu thương và hướng dẫn mỗi các con qua Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ cũng hướng về sự hoán cải nữa. Các con hăy mở rộng ḷng ḿnh và lựa chọn sự thánh thiện, và niềm cậy trông sẽ triển nở niềm vui trong tâm hồn các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija August 25, 2012

"Dear children!

Also today, with hope in the heart, I am praying for you and am thanking the Most High for every one of you who lives my messages with the heart. Give thanks to God's love that I can love and lead each of you through my Immaculate Heart also toward conversion. Open your hearts and decide for holiness, and hope will give birth to joy in your hearts. Thank you for having responded to my call."

Thông điệp Mẹ ngày 2/8/2012 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/8/2012  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Mẹ ở với các con và Mẹ không bỏ cuộc. Mẹ mong muốn có các con đến chỗ hiểu biết Thánh Tử Mẹ. Mẹ mong muốn cho các con của Mẹ ở với Mẹ trong đời sống trường sinh. Mẹ mong muốn cho các con cảm thấy niềm vui an b́nh và có ơn cứu độ vĩnh cửu. Mẹ hằng cầu nguyện để các con có thể trải qua những yếu đuối con người. Mẹ hằng cầu khẩn Con Mẹ ban cho các con một tấm ḷng trong trắng. Các con của Mẹ ơi, chỉ có tấm ḷng trong trắng mới biết thế nào để vác thập giá và biết thế nào để hy sinh cho mọi kẻ tội lỗi mà họ đă xúc phạm đến Cha Trên Trời và ngay hôm nay họ vẫn đang xúc phạm đến Ngài, mặc dù họ chưa đến chỗ nhận biết Ngài. Mẹ hằng cầu nguyện để các con tới chỗ nhận biết ánh sáng đức tin thật mà nó chỉ tới từ việc cầu nguyện của những tấm ḷng trong trắng. Rồi tất cả những người gần gũi các con sẽ cảm thấy t́nh yêu của Thánh Tử Mẹ. Các con hăy cầu nguyện cho những người Thánh Tử Mẹ đă tuyển chọn để dẫn dắt các con trên con đường tới sự cứu độ. Ước chi miệng lưỡi các con kiềm chế lại mọi đoán xét. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana August 2, 2012

“Dear children,

 I am with you and I am not giving up. I desire to have you come to know my Son. I desire for my children to be with me in eternal life. I desire for you to feel the joy of peace and to have eternal salvation. I am praying that you may overcome human weaknesses. I am imploring my Son to give you pure hearts.

My dear children, only pure hearts know how to carry a cross and know how to sacrifice for all those sinners who have offended the Heavenly Father and who, even today, offend Him, although they have not come to know Him. I am praying that you may come to know the light of true faith which comes only from prayer of pure hearts. It is then that all those who are near you will feel the love of my Son. Pray for those whom my Son has chosen to lead you on the way to salvation. May your mouth refrain from every judgment. Thank you. ”

Thông điệp Mẹ ngày 25/7/2012 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/7/2012  qua th nhân Marija

Các con yêu du,

   Hôm nay M kêu gi các con ti 'nhng điu tt lành'. Các con hăy là nhng người mang ḥa b́nh và lành thánh trong thế gii này. Hăy cu nguyn xin Thiên Chúa ban cho các con mnh sc đ ri nim hy vng và s t hào luôn luôn thng tr tâm hn và trong đi sng các con, bi v́ các con là con cái Thiên Chúa và là nhng người mang nim hy vng ca Ngài ti cho thế gii này mà nó không có nim hoan lc trong ḷng, và không có mt tương lai, v́ thế gii không có con tim rng m cho Thiên Chúa là Đng Cu Đ ca các con. Cám ơn các con đă đáp li li mi gi ca M. (www.KinhMungMaria.com chuyn ng)

Our Lady's message given through Marija July 25, 2012

“Dear children!

  Today I call you to the 'good'. Be carriers of peace and goodness in this world. Pray that God may give you the strength so that hope and pride may always reign in your heart and life because you are God's children and carriers of His hope to this world that is without joy in the heart, and is without a future, because it does not have its heart open to God who is your salvation. Thank you for having responded to my call." 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/7/2012 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/7/2012  qua th nhân Mirjana

Các con của Mẹ,

Lần nữa, trong t́nh Mẫu Tử, Mẹ cầu khẩn các con ngừng lại một lúc và hăy gẫm suy về chính ḿnh và về sự ngắn ngủi của cuộc sống trần gian của ḿnh. Rồi suy gẫm về sự trường sinh và hạnh phúc vĩnh cửu. Các con muốn ǵ nào? Cách nào các con muốn khởi sự đây? T́nh yêu Thiên Chúa Cha gửi Mẹ tới để là người ḥa giải cho các con, để chỉ cho các con, trong t́nh Mẫu Tử, cách thức dẫn đến sự trong trắng tâm hồn; một linh hồn không bị gánh nặng bởi tội lỗi; một linh hồn sẽ đi tới hiểu biết về sự trường sinh. Mẹ cầu nguyện ánh sáng t́nh yêu của Thánh Tử Mẹ rọi sáng các con, để rồi các con có thể thống trị những yếu đuối và vượt ra khỏi những nỗi khốn khổ. Các con là con của Mẹ và Mẹ mong muốn cho tất cả các con ở trên con đường cứu độ. V́ thế, các con của Mẹ ơi, hăy vây quanh Mẹ rồi Mẹ mới có thể mang các con đi tới sự hiểu biết về t́nh yêu của Thánh Tử Mẹ và như vậy mở ra cánh cửa hạnh phúc vĩnh cửu. Hăy cầu nguyện như Mẹ hằng cầu nguyện cho các mục tử của các con. Lần nữa Mẹ cảnh báo các con:  đừng xét đoán các mục tử, bởi v́ Con Mẹ đă tuyển chọn họ. Cám ơn các con

Our Lady's message given through Mirjana July 2, 2012

"My children;

Again, in a motherly way, I implore you to stop for a moment and to reflect on yourselves and on the transience of this your earthly life. Then reflect on eternity and the eternal beatitude. What do you want? Which way do you want to set out on? The Father`s love sends me to be a mediatrix for you, to show you with motherly love the way which leads to the purity of soul; a soul unburdened by sin; a soul that will come to know eternity. I am praying that the light of the love of my Son may illuminate you, so that you may triumph over weaknesses and come out of misery. You are my children and I desire for all of you to be on the way of salvation. Therefore, my children, gather around me that I may have you come to know the love of my Son and thus open the door of eternal beatitude. Pray as I do for your shepherds. Again I caution you: do not judge them, because my Son chose them. Thank you."

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/6/2012 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/6/2012  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu!

Với niềm cậy trông lớn lao trong tâm hồn, hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Nếu các con cầu nguyện, các con nhỏ ơi, các con ở với Mẹ và các con t́m kiếm thánh ư của Thánh Tử Mẹ và sống theo đó. Các con hăy mở rộng ḷng và sống lời cầu nguyện và, vào mọi lúc, nó là sự ngọt ngào và niềm vui của linh hồn ḿnh. Mẹ ở với các con và cầu bầu cho tất cả các con trước nhan Thánh Tử Giêsu của Mẹ. Cám ơn các con đă đáp lại kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija June 25, 2012

"Dear children!

With great hope in the heart, also today I call you to prayer. If you pray, little children, you are with me and you are seeking the will of my Son and are living it. Be open and live prayer and, at every moment, may it be for you the savor and joy of your soul. I am with you and I intercede for all of you before my Son Jesus. Thank you for having responded to my call."

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/6/2012 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip  ngày 2/6/2012  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Mẹ tiếp tục ở giữa các con bởi v́, với t́nh yêu vô tận của Mẹ, Mẹ mong muốn để chỉ cho các con cửa Thiên Đàng. Mẹ mong muốn bảo cho các con thế nào nó được mở ra:  đó là qua việc lành, thương xót, yêu thương và an b́nh -- qua Thánh Tử Mẹ. V́ thế, các con của Mẹ ơi, đừng lăng phí thời giờ trong những sự phù hoa. Chỉ việc hiểu biết t́nh yêu thương của Thánh Tử Mẹ thôi có thể cứu rỗi các con. Qua t́nh yêu mang ư định ơn cứu độ đó và qua Chúa Thánh Thần, Ngài đă chọn Mẹ và Mẹ, cùng với Ngài, đang chọn các con là những tông đồ của t́nh yêu và thánh ư Ngài. Các con của Mẹ, toàn bộ là trách nhiệm ở trên các con. Mẹ mong muốn rằng qua gương sáng của các con, các con giúp những người tội lỗi lấy lại được thị giác của họ, làm phong phú những linh hồn đáng thương và mang họ về tới sự ấp ủ của Mẹ. Do đó, các con hăy cầu nguyện; cầu nguyện, ăn chay, và xưng tội thường xuyên. Nếu nhận lănh Thánh Tử Mẹ trong Bí Tích Thánh Thể là trung tâm điểm đời sống ḿnh, th́ các con đừng lo sợ nữa, các con có thể làm mọi sự. Mẹ ở với các con. Mọi ngày Mẹ cầu xin cho các mục tử và Mẹ mong chờ các con cũng làm như vậy. Bởi v́, các con của Mẹ, không có sự hướng dẫn và sự làm mạnh sức của các ngài qua phúc lành, các con không thể làm được điều đó. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana June 2, 2012

“Dear children, I am continuously among you because, with my endless love, I desire to show you the door of Heaven. I desire to tell you how it is opened: Through goodness, mercy, love and peace – through my Son. Therefore, my children, do not waste time on vanities. Only knowledge of the love of my Son can save you. Through that salvific love and the Holy Spirit he chose me and I, together with him, am choosing you to be apostles of his love and will. My children, great is the responsibility upon you. I desire that by your example you help sinners regain their sight, enrich their poor souls and bring them back into my embrace. Therefore pray; pray, fast and confess regularly. If receiving my Son in the Eucharist is the centre of your life, then do not be afraid, you can do everything. I am with you. Everyday I pray for the shepherds and I expect the same of you. Because, my children, without their guidance and strengthening through their blessing, you can not do it. Thank you. ”

Thông điệp Mẹ ngày 25/5/2012 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/5/2012  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con tới sự hoán cải và sự thánh đức. Thiên Chúa mong muốn ban cho các con niềm vui và an b́nh qua lời cầu nguyện nhưng các con nhỏ ơi, các con vẫn c̣n xa vời lắm - v́ bị bám bíu vào thế tục và những vật thế tục. V́ thế, Mẹ kêu gọi các con một lần nữa: Hăy mở rộng ḷng và nhăn quan của ḿnh hướng về Chúa và những sự thuộc về Chúa - rồi niềm vui và sự an b́nh sẽ tới trị v́ trong ḷng các con. Cám ơn các con đă đáp lại mời gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija May 25, 2012

“Dear children!

Also today I call you to conversion and to holiness. God desires to give you joy and peace through prayer but you, little children, are still far away - attached to the earth and to earthly things. Therefore, I call you anew: open your heart and your sight towards God and the things of God - and joy and peace will come to reign in your hearts. Thank you for having responded to my call. "

Thông điệp Mẹ ngày 2/5/2012 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/5/2012  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Với t́nh yêu Từ Mẫu Mẹ khẩn xin các con cho Mẹ đôi tay của các con, cho phép Mẹ dẫn dắt các con. Mẹ, như một Hiền Mẫu, mong mỏi cứu các con từ sự bồn chồn, thất vọng, và sự lưu đầy bất diệt. Thánh Tử Mẹ, qua cái chết trên Thập Giá, đă tỏ ra Ngài yêu thương các con nhiều thế nào rồi; Ngài đă hy sinh chính ḿnh v́ các con và v́ tội lỗi của các con. Đừng tiếp tục loại bỏ sự hy sinh của Ngài và đừng tiếp tục phục hồi những đau khổ của Ngài bằng tội lỗi của các con. Xin đừng tiếp tục đóng cửa Nước Trời tới chính ḿnh. Các con của Mẹ, đừng lăng phí thời giờ nữa. Không có ǵ quan trong hơn sự hiệp nhất trong Thánh Tử Mẹ. Mẹ sẽ giúp các con bởi v́ Cha Trên Trời gửi Mẹ tới để rồi, cùng với nhau, chúng ta có thể giăi tỏ con đường ân sủng và cứu độ tới tất cả những người không biết đến Ngài. Các con đừng cứng ḷng nữa. Hăy có sự tin tưởng nơi Mẹ và thờ kính Con Mẹ. Các con của Mẹ, các con không thể không có các mục tử. Hăy cầu nguyện cho các ngài trong lời kinh nguyện hằng ngày của các con. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana May 2, 2012

Dear children,

With motherly love I implore you to give me your hands, permit me to lead you. I, as a mother, desire to save you from restlessness, despair and eternal exile. My Son, by His death on the Cross, showed how much He loves you; He sacrificed Himself for your sake and the sake of your sins. Do not keep rejecting His sacrifice and do not keep renewing His sufferings with your sins. Do not keep shutting the doors of Heaven to yourselves. My children, do not waste time. Nothing is more important than unity in my Son. I will help you because the Heavenly Father is sending me so that, together, we can show the way of grace and salvation to all those who do not know Him. Do not be hard hearted. Have confidence in me and adore my Son. My children, you can not be without the shepherds. May they be in your prayers every day. Thank you

Thông điệp Mẹ ngày 25/4/2012 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/4/2012  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu!

Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện và ước mong tâm hồn các con, hỡi các con nhỏ, mở rộng cho Thiên Chúa như một đóa hoa tươi nở trong hơi ấm của mặt trời. Mẹ ở với các con và cầu bầu cho tất cả các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija April 25, 2012

“Dear children!

Also today I am calling you to prayer, and may your heart, little children, open towards God as a flower opens towards the warmth of the sun. I am with you and I intercede for all of you. Thank you for having responded to my call.”

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 2/4/2012 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip  ngày 2/4/2012  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

Như môt Nữ Vương Ḥa B́nh, Mẹ mong muốn ban sự b́nh an cho các con, các con của Mẹ, sự b́nh an thực sự đến qua trái tim của Thánh Tử Mẹ. Như một Từ Mẫu, Mẹ cầu xin rằng sự khôn ngoan, khiêm hạ, và thánh thiện đến ngự trị trong ḷng các con - mà sự b́nh an có thể trị v́- rồi Con Mẹ có thể thống trị. Khi Con Mẹ sẽ là Đấng Cai Trị tâm hồn các con, các con có thể giúp người khác đến chỗ nhận biết Ngài. Khi an b́nh trời cao đến ngự trị trên các con, những người t́m kiếm nó không đúng chỗ, mà đă gây nên sự đau đớn tới trái tim Từ Mẫu Mẹ, sẽ nhận biết nó. Các con của Mẹ, sự cao cả sẽ là niềm vui của Mẹ khi Mẹ thấy rằng các con đang chấp nhận lời Mẹ và mong muốn dơi theo Mẹ. Đừng lo sợ, các con không lẻ loi đâu. Hăy cho Mẹ đôi tay của các con và Mẹ sẽ dẫn dắt các con. Đừng quên các chủ chăn của các con nhé.  Hăy cầu xin rằng trong tư tưởng của các ngài, các ngài luôn luôn ở với Thánh Tử Mẹ là Đấng đă kêu gọi các ngài làm chứng nhân cho Người. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana April 2, 2012

Dear children,

As the Queen of Peace, I desire to give peace to you, my children, true peace which comes through the heart of my Divine Son.  As a mother I pray that wisdom, humility and goodness may come to reign in your hearts – that peace may reign – that my Son may reign.  When my Son will be the ruler in your hearts, you will be able to help others to come to know Him.  When heavenly peace comes to rule over you, those who are seeking it in the wrong places, thus causing pain to my motherly heart, will recognize it.  My children, great will be my joy when I see that you are accepting my words and that you desire to follow me.  Do not be afraid, you are not alone.  Give me your hands and I will lead you.  Do not forget your shepherds.  Pray that in their thoughts they may always be with my Son who called them to witness Him.  Thank you.

 

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/3/2012 qua thị nhân Marija

  Thông Đip ngày 25/3/2012  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Hôm nay nữa, với niềm vui mừng, Mẹ mong muốn ban cho các con Chúc Lành Từ Mẫu và kêu gọi các con cầu nguyện.  Nguyện xin lời cầu nguyện trở thành một sự cần thiết cho các con lớn mạnh hơn trong sự thánh đức mỗi ngày. Các con hăy thực thi nhiều hơn trong sự hoán cải của ḿnh bởi v́ các con c̣n quá xa vời, các con nhỏ ạ. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija March 25, 2012

“Dear children!

Also today, with joy, I desire to give you my motherly blessing and to call you to prayer. May prayer become a need for you to grow more in holiness every day. Work more on your conversion because you are far away, little children. Thank you for having responded to my call.”

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ Hàng Năm ngày 18/3/2012 qua thị nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

Mẹ tới ở giữa các con bởi v́ Mẹ mong muốn là Mẹ của các con - Đấng Cầu Bầu của các con. Mẹ mong muốn là sự nối kết chặt chẽ giữa các con và Cha Trên Trời - Đấng Ḥa Giải của các con. Mẹ mong muốn nắm tay các con và đồng hành với các con trong trận chiến chống lại những thần khí ô uế. Các con của Mẹ, hăy thánh hiến ḿnh cho Mẹ một cách hoàn toàn. Mẹ sẽ mang cuộc sống của các con vào trong tay Từ Mẫu của Mẹ và Mẹ sẽ dạy chúng sự an b́nh và yêu thương, và rồi Mẹ sẽ dâng chúng cho Thánh Tử Mẹ. Mẹ xin các con cầu nguyện và ăn chay hăm ḿnh bởi v́ chỉ trong cách này các con biết thế nào để làm chứng nhân cho Con Mẹ cách thích hợp qua Trái Tim Từ Mẫu Mẹ. Xin các con hăy cầu nguyện cho các mục tử của ḿnh, qua việc hiệp nhất trong Con Mẹ, các ngài luôn có thể hân hoan vui mừng rao giảng Lời Chúa. Cám ơn các con.

 

Our Lady's annual March 18, 2012 message to Mirjana

"Dear children! I am coming among you because I desire to be your mother - your intercessor. I desire to be the bond between you and the Heavenly Father - your mediatrix. I desire to take you by the hand and to walk with you in the battle against the impure spirit. My children, consecrate yourselves to me completely. I will take your lives into my motherly hands and I will teach them peace and love, and then I will give them over to my Son. I am asking of you to pray and fast because only in this way will you know how to witness my Son in the right way through my motherly heart. Pray for your shepherds that, united in my Son, they can always joyfully proclaim the Word of God.  Thank you."

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/3/2012 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip ngày 2/3/2012  qua th nhân Mirjana

Các con yêu du!

Qua t́nh yêu vô lượng của Thiên Chúa Mẹ tới ở giữa các con và Mẹ bn bỉ kêu gọi các con vào trong ṿng tay của Thánh Tử Mẹ. Với một trái tim Từ Mẫu Mẹ van xin các con, các con của Mẹ ơi, nhưng Mẹ cũng đă nhiu lần cảnh báo các con, hăy quan tâm tới những người chưa nhận biết Con Mẹ, là điu làm tiên quyết cho các con. Đừng thừa nhận rằng bằng việc nh́n vào ḿnh và cuộc sống ḿnh, họ không bị khắc phuc bởi một ḷng muốn để nhận biết Ngài. Hăy cầu xin Chúa Thánh Thần cho Thánh Tử Mẹ được khắc sâu vào ḷng các con. Hăy cầu nguyện để các con là những tông đồ ánh sáng thần linh trong thời buổi tối tăm và vô vọng này. Đây là thời kỳ thử thách của các con. Với chuỗi Mân Côi trong tay và t́nh yêu trong tâm hồn cùng lên đường với Mẹ. Mẹ dẫn dắt các con hướng v ngày Phục Sinh trong Thánh Tử Mẹ. Hăy cầu nguyện cho những người Con Mẹ đă tuyển chọn để họ luôn luôn có thể sống v́ Ngài và trong Ngài - là Linh Mục Thượng Phẩm. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana February 2, 2012

"Dear children; Through the immeasurable love of God I am coming among you and I am persistently calling you into the arms of my Son. With a motherly heart I am imploring you, my children, but I am also repeatedly warning you, that concern for those who have not come to know my Son be in the first place for you. Do not permit that by looking at you and your life, they are not overcome by a desire to come to know Him. Pray to the Holy Spirit for my Son to be impressed within you. Pray that you can be apostles of the divine light in this time of darkness and hopelessness. This is a time of your trial. With a rosary in hand and love in the heart set out with me. I am leading you towards Easter in my Son. Pray for those whom my Son has chosen that they can always live through Him and in Him - the High Priest. Thank you."

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/2/2012 qua thị nhân Marija

    Thông Đip ngày 25/2/2012  qua thị nhân Marija

Các con yêu du,

Vào thi đim này, trong mt cách đc bit M kêu gi các con: 'hăy cu nguyn vi trn con tim'. Các con nh ơi, các con nói nhiu và cu nguyn quá ít. Hăy đc và suy gm trong Thánh Kinh, và xin nhng Li viết trong đó là s sng cho các con. M khích l và yêu thương  các con, đ ri trong Thiên Chúa các con có th t́m thy b́nh an và nim vui cuc sng ca ḿnh. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.

Our Lady's message given through Marija February 25, 2012

“Dear Children!

At this time, in a special way I call you: 'pray with the heart'. Little children, you speak much and pray little. Read and meditate on Sacred Scripture, and may the words written in it be life for you. I encourage and love you, so that in God you may find your peace and the joy of living. Thank you for having responded to my call."

 ******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/2/2012 qua thị nhân Mirjana

     Thông Đip ngày 2/2/2012  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Mẹ ở với các con quá nhiều thời gian và cũng quá lâu, Mẹ đă chỉ ra cho các con tới sự hiện diện của Thiên Chúa và t́nh yêu vô hạn của Ngài, mà Mẹ mong muốn cho tất cả các con được nhận biết. Và các con có phải là con Mẹ không? Các con tiếp tục điếc và mù ḷa khi các con ngó tới thế giới chung quanh ḿnh và không muốn nh́n thấy nó đi về đâu khi không có Thánh Tử Mẹ. Các con chối bỏ Ngài - và Ngài là nguồn mọi ân sủng. Các con lắng nghe Mẹ khi Mẹ nói với các con, nhưng ḷng các con bị đóng lại và các không nghe được Mẹ. Các con không cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng các con. Các con của Mẹ, sự kiêu ngạo đă cai trị. Mẹ chỉ ra sự khiêm hạ cho các con. Các con của Mẹ,  hăy nhớ rằng chỉ có một linh hồn khiêm hạ mới chiếu sáng sự tinh tuyền và vẻ đẹp bởi v́ nó nhận biết t́nh yêu Thiên Chúa. Chỉ có một tâm hồn khiêm tốn mới trở thành thiên đường, bởi v́ Con Mẹ ở trong nó. Cám ơn các con. Một lần nữa Mẹ xin các con cầu nguyện cho những người mà Thánh Tử Mẹ tuyển chọn - đó là mục tử của các con.

Our Lady's message given through Mirjana February 2, 2012

"Dear children;

I am with you for so much time and already for so long I have been pointing you to God's presence and His infinite love, which I desire for all of you to come to know. And you, my children? You continue to be deaf and blind as you look at the world around you and do not want to see where it is going without my Son. You are renouncing Him - and He is the source of all graces. You listen to me while I am speaking to you, but your hearts are closed and you are not hearing me. You are not praying to the Holy Spirit to illuminate you. My children, pride has come to rule. I am pointing out humility to you. My children, remember that only a humble soul shines with purity and beauty because it has come to know the love of God. Only a humble soul becomes heaven, because my Son is in it. Thank you. Again I implore you to pray for those whom my Son has chosen - those are your shepherds."

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/1/2012 qua thị nhân Marija

    Thông Đip ngày 25/1/2012  qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu,

Với niềm vui, hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con mở ḷng ḿnh ra và lắng nghe lời kêu gọi của Me. Một lần nữa, Mẹ mong mỏi mang các con gần hơn tới Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, nơi đó các con sẽ t́m thấy sự nương náu và b́nh an. Các con hăy mở ḷng ḿnh ra tới sự cầu nguyện cho tới khi nó thành một niềm vui cho các con. Qua việc cầu nguyện, Đấng Tối Cao sẽ cho các con dư tràn ân sủng và các con sẽ trở nên những cánh tay nối dài của Mẹ trong một thế giới bất yên này mà nó đang khát khao cho sự b́nh an. Các con nhỏ, với đời sống của ḿnh làm nhân chứng đức tin và cầu xin niềm tin đó có thể lớn mạnh mỗi ngày trong tâm hồn ḿnh. Mẹ luôn ở với các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija January 25, 2012

"Dear children!

With joy, also today I call you to open your hearts and to listen to my call. Anew, I desire to draw you closer to my Immaculate Heart, where you will find refuge and peace. Open yourselves to prayer, until it becomes a joy for you. Through prayer, the Most High will give you an abundance of grace and you will become my extended hands in this restless world which longs for peace. Little children, with your lives witness faith and pray that faith may grow day by day in your hearts. I am with you. Thank you for having responded to my call."

 

 

******************************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/1/2012 qua thị nhân Mirjana

    Thông Đip ngày 2/1/2012  qua thị nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Với niềm quan tâm của Từ Mẫu, Mẹ ngó vào tâm hồn của các con, trong chúng Mẹ thấy niềm đau đớn và sầu khổ; Mẹ thấy một quá khứ đau thương và một sự t́m kiếm không ngừng; Mẹ thấy các con Mẹ mong mỏi được niềm hạnh phúc nhưng không biết làm sao. Các con hăy mở chính  ḿnh ra cho Chúa Cha. Đó là cách tới niềm hạnh phúc, là con đường qua đó Mẹ mong muốn dẵn dắt các con. Thiên Chúa Cha không bao giờ bỏ các con của Ngài một ḿnh, đặc biệt không bỏ [các con] trong sự đau đớn và thất vọng. Khi các con thấu hiểu và chấp nhận việc này, các con sẽ được hạnh phúc. Cuộc t́m kiếm của các con sẽ kết thúc. Các con sẽ yêu thương và sẽ không lo sợ. Cuộc sống của các con sẽ là niềm hy vọng và sự thật mà nó chính là Thánh Tử Mẹ. Cám ơn các con. Mẹ cầu bầu cho các con, cầu nguyện cho những người mà Con Mẹ đă tuyển chọn. Các con đừng xét đoán bởi v́ tất cả các con sẽ bị đoán xét.

Our Lady's message given through Mirjana January 2, 2012

“Dear children;

As with motherly concern I look in your hearts, in them I see pain and suffering; I see a wounded past and an incessant search; I see my children who desire to be happy but do not know how. Open yourselves to the Father. That is the way to happiness, the way by which I desire to lead you. God the Father never leaves His children alone, especially not in pain and despair. When you comprehend and accept this, you will be happy. Your search will end. You will love and you will not be afraid. Your life will be hope and truth which is my Son. Thank you. I implore you, pray for those whom my Son has chosen. Do not judge because you will all be judged."