Suy Nim Tháng 9/2021
Chúa Nht 24B TN

(12/9 - 18/09) Thông Đip Đc M Medugorje (M-Du) Mi Tháng
 Các Bài Suy Nim CN-Tun Trước

     Các Bài Đc Hàng Ngày t Mng "Nhóm Phiên Dch Các Gi Kinh Phng V"    Các Bài Đc Phúc Âm Năm B, 2021, Tháng   [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10], [11], [12]

 
  Monthly Readings for  2021: [Jan],    [Feb],    [Mar],    [Apr],    [May],    [Jun],    [Jul],    [Aug],    [Sep],     [Oct],   [Nov][Dec]    [Audio]  Bài ging L CN-24B-TN ca ĐC Khm 
  [Audio]  Hc Hi Phúc Âm CN-24B TN (Lm. Cao Siêu, Ḍng Tên)

 [Audio]  Suy Nim Chúa Nht 24B TN  (Lm. Cao Siêu, Ḍng Tên)  

 [YouTube] Me sng dy con đường Thánh Giá
 [YouTube] Suy Niêm Phúc Âm CN24B- Thường Niên
[YouTube] Thánh Vnh đáp ca l CN24B- Thường Niên

    Hc Hi Phúc Âm CN-24B TN (Lm. Cao Siêu, Ḍng Tên)[Audio] Maria M Con
(Nguyên Tác: Lm. Nguyn công , OP)

01- Chưong 1: Hai Tiếng "M Ơi!"
02- Chương 2: D, Xin Vâng
03- Chương 3: M Đng Công
04- Chương 4: M Maria Trong Hiến Chế Giáo Hi

 (C̣n Tiếp)

[YouTube] Maria M Con
(Nguyên Tác: Lm. Nguyn công , OP)

01- Chưong 1: Hai Tiếng "M Ơi!"
02- Chương 2: D, Xin Vâng
03- Chương 3: M Đng Công
04- Chương 4: M Maria Trong Hiến Chế Giáo Hi

 (C̣n Tiếp)