Kinh Vinh Danh Ngy Cha Nht

Vinh danh Thin Cha trn cc tng tri,
v bnh an dưi thế cho ngưi thin tm.
Chng con ca ngi Cha, chng con chc tng Cha,
chng con th ly Cha, chng con tn vinh Cha,
chng con cm t Cha v vinh quang cao c Cha.
Ly Cha l Thin Cha, l Vua trn tri,
L Cha Cha ton năng.
Ly Con Mt Thin Cha, Cha Gisu Kit,
Ly Cha l Thin Cha, l Chin Thin Cha
l Con c Cha Cha.
Cha xa ti trn gian, xin thương xt chng con;
Cha xa ti trn gian, xin nhm li chng con cu khn.
Cha ng bn hu c Cha Cha, xin thương xt chng con.
V, ly Cha Gisu Kit, ch c Cha l ng Thnh,
ch c Cha l Cha, ch c Cha l ng Ti Cao,
cng c Cha Thnh Thn trong vinh quang c Cha Cha.
Amen.

 

Kinh Tin Knh Ngy Cha Nht

Ti tin knh mt Thin Cha l Cha ton năng,
ng to thnh tri đt, mun vt hu hnh v v hnh.
Ti tin knh mt Cha Gisu Kit, Con Mt Thin Cha,
Sinh bi c Cha Cha t trưc mun đi.
Ngưi l Thin Cha bi Thin Cha,
nh Sng bi nh Sng,
Thin Cha tht bi Thin Cha tht,
đưc sinh ra m khng phi đưc to thnh,
đng bn th vi c Cha Cha:
nh Ngưi m mun vt đưc to thnh.
V loi ngưi chng ta v đ cu đ chng ta,
Ngưi đ t tri xung thế.
(ci mnh) Bi php c Cha Thnh Thn,
Ngưi đ nhp th trong lng Trinh N Maria,
v đ lm ngưi
.
Ngưi chu đng đinh vo thp gi v chng ta,
thi quan Phongxi Philat;
Ngưi chu kh hnh v mai tng,
ngy th ba Ngưi sng li như li Thnh Kinh.
Ngưi ln tri, ng bn hu c Cha Cha,
v Ngưi s li đến trong vinh quang
đ phn xt k sng v k chết,
Nưc Ngưi s khng bao gi cng.
Ti tin knh c Cha Thnh Thn
l Thin Cha v l ng ban s sng,
Ngưi bi c Cha Cha v c Cha Con m ra,
Ngưi đưc phng th
v tn vinh cng vi c Cha Cha v c Cha Con:
Ngưi đ dng cc tin tri m phn dy.
Ti tin Hi Thnh duy nht, thnh thin,
cng gio v tng truyn.
Ti tuyn xưng c mt Php Ra đ tha ti.
Ti trng đi k chết sng li v s sng đi sau.
Amen.

 

Thnh! Thnh! Thnh!

 

Thnh! Thnh! Thnh!
Cha l Thin Cha cc đo binh.
Tri đt đy vinh quang Cha.
Hoan h Cha trn cc tng tri.
Chc tng ng ng đến nhn danh Cha.
Hoan h Cha trn cc tng tri.

 

Chin Thin Cha

Ly Chin Thin Cha, ng xa ti trn gian: xin thương xt chng con.
Ly Chin Thin Cha, ng xa ti trn gian: xin thương xt chng con.
Ly Chin Thin Cha, ng xa ti trn gian: xin ban bnh an cho chng con.