CHỌN B̀NH AN

 

Xin cuộc sống của các con, một lần nữa, hăy một sự định đoạt cho nền ḥa b́nh. Hăy những người mang niềm vui của an b́nh đừng quên rằng các con sống trong môt thời gian của ân sủng, trong đó Thiên Chúa ban cho các con những ân sủng đại qua sự hiển diện của Mẹ. Đừng đóng cửa ḷng chính các con, các con nhỏ của Mẹ, nhưng hăy lợi dụng những thời gian này t́m kiếm những ân điển an b́nh yêu thương cho cuộc sống các con để rồi các con thể trở nên những chứng nhân cho người khác. Mẹ ban cho các con chúc lành Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

 ----------------------------------------------------

 

Bài Suy Niệm Thông điệp ngày 25 tháng 9 năm 2008 .

 

Cuộc sống hàng ngày của chúng ta đầy dẫy những sự chọn lựa quyết định . Chúng ta luôn luôn phải chọn lựa trong mọi sự việc . Một  số người chọn quyết định này, một  số người khác chọn quyết định khác .  Bao lâu c̣n sống, chúng ta phải chọn lựa .   Trong thông điệp vừa qua Mẹ kêu gọi các con hăy chọn cho đời các con sự B́nh An .   Chọn b́nh an nghĩa chọn Chúa Kitô .  Thật vậy chính Ngài b́nh an của chúng ta” (Ep 2:14)  như thánh Phaolô đă viết trong thơ gửi giáo đoàn Ê-phê-xô .  Chúa Giêsu mang b́nh an đến, không phải một thứ b́nh an nông cạn hay giả tạo như người đời thường nói tới .  Nhưng chính một thứ b́nh an đă đạt được qua bao thử thách chiến đấu .  Một thứ b́nh an thoả lấp trái tim con người biến đổi con người từ trong ra ngoài .  Chúa Giêsu nói :”Thầy để Lại b́nh an cho các con, Thầy ban cho các con b́nh an của Thầy .  Thầy ban cho các con không theo kiểu thế gian.”.

Chúa Giêsu đến thế giới để xoá đổ bức tường của hiềm thù của bất ổn, tái lập sự liên kết loài người với Thiên Chúa, cũng như để thiết lập một thế giới của yêu thương, vui vẻ an b́nh .   B́nh an Chúa ban cho chúng ta không phải sự vắng bóng của bất ổn hay chiến tranh, chính một sự liên kết an b́nh với Thiên Chúa .  B́nh an Chúa Giêsu mang đến b́nh an thể chạm đến được thay đổi những trái tim con người như thế sẽ hoán cải thế giới .

Tất cả những thông điệp của Đức Mẹ chúng ta đă nhận được trong suốt 27 năm qua được thấm nhập với một ḷng khiêm nhượng, yêu thương an b́nh .  Trong lần hiện ra vào Ngày Thứ Ba, trong khi các thiện nhân đang trèo xuống đồi, Mẹ Đă hiện ra với chị Marja Pavlovic nóiB́nh an, b́nh an, b́nh an – chỉ b́nh an”.

B́nh an phải được nối kết giữa loài người với Thiên Chúa, giữa người với người .   Đức Mẹ Hiên raMễ Du như một Nữ Vương Hoà B́nh . Mẹ Tha thiê’t kêu gọi mọi người từng nhân một hăy trở nên kẻ rao truyền Hoà B́nh bởi chúng ta đang sống trong thời ân sủng Chúa, trong đó Chúa ban cho chúng ta ân sủng tràn đầy .  27 năm qua thời đầy ân sủng Mẹ Đă rất gần gũi với chúng ta một cách đặc biệt .  Hàng triệu khách hành hương đă t́m thấy ư nghĩa của cuộc đời sự b́nh an siêu nhiênMễ Du này đó một chứng tích hùng hồn .

Mẹ Gọi mỗi người chúng ta hăy nên chứng nhân .  Đức Tin sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để làm chứng nhân cho Chúa trong cuộc đời này .  Xin cảm tạ những chứng tích của Mẹ Đồng Trinh đầy ơn phước, của các tông đồ các thánh tử đạo của Giáo Hội tiên khởi chúng ta đă được ban cho một triều đại đức tin trong Chúa Ba Ngôi .  Những chứng nhân thật đă rời chúng ta lên Trời, đặc biệt các bậc đă được Giáo Hội phong thánh.   Các Ngài vẫn hiện diện hôm nay qua những lời cầu nguyện sống động bằng chính những cuộc đời của họ, hoặc qua các văn tự họ để lại hoặc qua những lời cầu nguyện của họ .   Họ suy niệm về Chúa, ca ngợi Chúa không ngừng quan tâm về những người c̣n lại trên cơi đời này .  Khi vào hưởng niềm vui với Thiên Chúa, các thánh chính những chứng nhân vượt trên những chứng nhân khác .  Sự suy niệm của các Ngài một phục vụ cao quư nhất đă được ban cho qua ư định của Thiên Chúa .   Như giáo của Hội Thánh Công Giáo dạy chúng ta rằng chúng ta thể phải xin các thánh cầu bầu cho chúng ta cũng như cho toàn thế giới .

vậy tất cả những ai muốn theo Chúa Giêsu chiến đấu cho Sự Thật phải biết rằng họ sẽ phải đối đầu với những chống đối .  Chỉ một cách duy nhất để chiến thắng đó theo Chúa Giêsu Kitô, bởi chỉ cách này chúng ta trở nên những khí cụ Hoà B́nh, như kinh nguyện của thánh Phan-xi-cô thành A’t-si-si .  Xin Đức Mẹ Đồng Trinh đầy ơn phướcNữ Vương Hoà B́nhgiúp chúng con nên hoàn thiện vậy .

 

Linh mục Danko Perutina

Mễ Du 26/9/2008

 

Chuyển Ngữ: Peter Hoàng

(Oct23, 2008)