*****************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/12/2010 qua thị nhân Marija

Thông đip M ngày 25/12/2010 qua th nhân Marija

Các con yêu dấu!

Hôm nay Mẹ và Thánh Tử của Mẹ mong muốn ban cho các con dư tràn niềm vui và sự an b́nh để rồi mỗi người các con có thể là một người mang nguồn vui, là chứng nhân của ḥa b́nh, và là sự mừng vui trong những nơi các con sinh sống. Các con nhỏ, các con hăy trở thành một nguồn phúc lành và b́nh an. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Message to Marija on November 25, 2010

“Dear children!

Today, I and my Son desire to give you an abundance of joy and peace so that each of you may be a joyful carrier and witness of peace and joy in the places where you live. Little children, be a blessing and be peace. Thank you for having responded to my call.”

 

*****************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/12/2010 qua thị nhân Mirjana

Thông đip M ngày 2/12/2010 qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

Hôm nay Mẹ đang cầu nguyện nơi đây với các con rồi các con có thể quy tụ sức mạnh để mở ra con tim ḿnh và như vậy để trở nên ư thức về t́nh yêu bao la của Thiên Chúa Khổ Nạn. Qua t́nh yêu, sự lành thánh, và dịu hiền này của Ngài, Mẹ cũng ở với các con. Mẹ mời các con tới thời gian sửa soạn đặc biệt này là một thời gian của cầu nguyện, sám hối, và hoán cải. Các con của Mẹ, các con cần đến Thiên Chúa. Các con không có thể tiến tới khi không có Thánh Tử của Mẹ. Khi các con thông hiểu và chấp nhận việc này, sự ǵ được đoan hứa cho các con sẽ được thực hiện. Qua Chúa Thánh Linh, Nước Trời sẽ được nảy sinh trong tâm hồn các con. Mẹ đang dẫn các con tới sự này. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana December 2nd. 2010.

"Dear children;

Today I am praying here with you that you may gather the strength to open your hearts and thus to become aware of the mighty love of the suffering God. Through this His love, goodness and meekness, I am also with you. I invite you for this special time of preparation to be a time of prayer, penance and conversion. My children, you need God. You cannot go forward without my Son. When you comprehend and accept this, what was promised to you will be realized. Through the Holy Spirit the Kingdom of Heaven will be born in your hearts. I am leading you to this. Thank you."

 

*****************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/11/2010 qua thị nhân Marija

Thông đip M ngày 25/11/2010 qua th nhân Marija

Các con yêu dấu!

Mẹ nh́n vào các con và Mẹ thấy trong sự tan vỡ con tim của các con không có niềm hy vọng, không  sự thao thức, và không có sự khao khát. Không có sự cầu nguyện và trông cậy vào Chúa, đó là lư do tại sao Đấng Tối Cao cho phép Mẹ mang tới cho các con niềm hy vọng và nguồn an vui. Các con hăy mở chính ḿnh ra. Hăy mở tấm ḷng ḿnh cho ḷng thương xót của Chúa và Ngài sẽ cho các con mọi sự các con cần và sẽ trào đổ ḷng các con sự an b́nh, bởi v́ Ngài là sự b́nh an và là nguồn cậy trông của các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Message to Marija on November 25, 2010

"Dear children!

 I look at you and I see in your heart death without hope, restlessness and hunger. There is no prayer or trust in God, that is why the Most High permits me to bring you hope and joy. Open yourselves. Open your hearts to God’s mercy and He will give you everything you need and will fill your hearts with peace, because He is peace and your hope. Thank you for having responded to my call."

 

Thông điệp Mẹ ngày 02/11/2010 qua thị nhân Mirjana

Thông đip M ngày 2/11/2010 qua th nhân Mirjana

Các con yếu dấu!

Với sự kiên tŕ và t́nh yêu thương Từ Mẫu, Mẹ đang mang cho các con ánh sáng sự sống để phá đi những bóng tối sự chết nơi các con. Xin đừng loại bỏ [lời] Mẹ, hỡi các con của Mẹ. Hăy dừng lại và nh́n vào chính ḿnh và xem các con đầy tràn tội lỗi như thế nào. Hăy nhận thức các tội lỗi của ḿnh và khẩn xin sự tha thứ. Các con của mẹ, các con không ước muốn để chấp nhận rằng các con yếu đuối và hèn mọn, nhưng các con có thể mạnh mẽ và lớn lao bằng việc thi hành ư Chúa. Các con hăy cho Mẹ những tấm ḷng tinh khiết để Mẹ có thể tỏa sáng chúng với ánh sáng sự sống, là Thánh Tử Mẹ. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana Nov. 2nd. 2010.

Dear children;

With motherly perseverance and love I am bringing you the light of life to destroy the darkness of death in you. Do not reject me, my children. Stop and look within yourselves and see how sinful you are. Be aware of your sins and pray for forgiveness. My children, you do not desire to accept that you are weak and little, but you can be strong and great by doing God’s will. Give me your cleansed hearts that I may illuminate them with the light of life, my Son. Thank you.

 

*****************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/10/2010 qua thị nhân Marija

Thông đip M ngày 25/10/2010 qua th nhân Marija

Các con yêu dấu!

Nguyện xin thời gian này là một thời gian cầu nguyện cho các con. Lời kêu mời của Mẹ, hỡi các con nhỏ, mong muốn được cho các con một tiếng gọi để quyết định đi theo con đường hoán cải; v́ thế, các con hăy cầu nguyện và t́m kiếm sự cầu bầu của các thánh. Xin các thánh cho các con một mẫu gương, một sự thúc đẩy, và một niềm vui hướng về đời sống trường sinh. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Message to Marija on October 25, 2010

"Dear children! May this time be a time of prayer for you. My call, little children, desires to be for you a call to decide to follow the way of conversion; therefore, pray and seek the intercession of all the saints. May they be for you an example, an incentive and a joy towards eternal life. Thank you for having responded to my call."

 

*****************************************

Thông điệp Mẹ ngày 2/10/2010 qua thị nhân Mirjana

Thông đip M ngày 2/10/2010 qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

Hôm nay Mẹ mời gọi các con tới một sự khiêm hạ, các con của Mẹ, hết ḷng khiêm hạ. Trái tim các con cần nên công chính. Nguyện xin Thánh Giá của các con hăy là những phương tiện trong trận chiến chống lại tội lỗi của thời hiện đại. Nguyện xin vũ khí của các con là sự nhẫn nại và t́nh yêu vô bờ bến - một t́nh yêu biết chờ đợi và một t́nh yêu sẽ làm các con có khả năng nhận biết những dấu chỉ của Thiên Chúa - bằng t́nh yêu tự hạ, cuộc sống của các con có thể chứng tỏ sự thật tới tất cả những ai t́m kiếm nó trong bóng tối của sự dối trá. Các con của Mẹ, các tông đồ của Mẹ, hăy giúp Mẹ mở ra những con đường tới với Thánh Tử của Mẹ. Một lần nữa, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện cho các chủ chăn của ḿnh. Cùng với các ngài, Mẹ sẽ toàn thắng. Cám ơn các con.

Message to Mirjana on October 2, 2010

"Dear children,

Today I call you to a humble, my children, humble devotion. Your hearts need to be just. May your crosses be your means in the battle against the sins of the present time. May your weapon be patience and boundless love – a love that knows to wait and which will make you capable of recognizing God's signs – that your life, by humble love, may show the truth to all those who seek it in the darkness of lies. My children, my apostles, help me to open the paths to my Son. Once again I call you to pray for your shepherds. Alongside them, I will triumph. Thank you."

 

*****************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/09/2010 qua thị nhân Marija

Thông đip M ngày 25/9/2010 qua th nhân Marija

Các con yêu dấu!

Hôm nay Mẹ hiện diện và chúc lành cho tất cả các con bằng phép lành b́nh an của Từ Mẫu, và Mẹ xin các con sống đời sống đức tin của ḿnh hơn nữa, bởi v́ các con vẫn c̣n thiếu ḷng tin và không có ḷng khiêm hạ. Mẹ xin các con, các con nhỏ, nói ít và thi hành nhiều hơn trong sự hoán cải chính ḿnh để việc làm chứng nhân của các con sinh hoa kết quả. Và ước chi cuộc sống của các con là những lời cầu nguyện liên lỉ. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Message to Marija on September 25, 2010

“Dear children!

Today I am with you and bless you all with my motherly blessing of peace, and I urge you to live your life of faith even more, because you are still weak and are not humble. I urge you, little children, to speak less and to work more on your personal conversion so that your witness may be fruitful. And may your life be unceasing prayer. Thank you for having responded to my call.”

*****************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/09/2010 qua thị nhân Mirjana

Thông đip M ngày 2/9/2010 qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

Mẹ ở bên cạnh các con bởi v́ Mẹ mong muốn giúp các con trải qua những thử thách, mà thời gian thanh tẩy này ở ngay trước mắt các con. Các con của Mẹ, một trong những điều (thử thách) này là không tha thứ và không cầu xin sự tha thứ. Mọi tội lỗi đều xúc phạm tới T́nh Yêu và làm các con xa cách nó - và T́nh Yêu là chính Thánh Tử của Mẹ. V́ thế, các con của Mẹ, nếu các con mong muốn cùng đồng hành với Mẹ hướng về sự an b́nh của T́nh Yêu Thiên Chúa, các con phải học tha thứ và cầu xin sự tha thứ. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana September 2, 2010 

“Dear children,

I am beside you because I desire to help you to overcome trials, which this time of purification puts before you. My children, one of those is not to forgive and not to ask for forgiveness. Every sin offends Love and distances you from it – and Love is my Son. Therefore, my children, if you desire to walk with me towards the peace of God’s love, you must learn to forgive and to ask for forgiveness. Thank you.” 

 

*****************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/08/2010 qua thị nhân Marija

Thông đip M ngày 25/8/2010 qua th nhân Marija

Các con yêu dấu!

Với niềm vui cả thể, hôm nay cũng vậy, Mẹ mong muốn mời gọi các con một lần nữa: Hăy cầu nguyện, Hăy cầu nguyện, Hăy cầu nguyện. Nguyện uớc thời gian này là một thời gian cầu nguyện riêng cho ḿnh. Trong ngày, các con hăy t́m một chỗ, nơi đó các con sẽ cầu nguyện một cách hân hoan trong việc hồi tâm lại. Mẹ yêu thương các con và chúc lành cho tất cả các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Message to Marija on August 25, 2010

“Dear children!

With great joy, also today, I desire to call you anew: pray, pray, pray. May this time be a time of personal prayer for you. During the day, find a place where you will pray joyfully in a recollected way. I love you and bless you all. Thank you for having responded to my call.”

*****************************************

 

Thông điệp Mẹ ngày 02/08/2010 qua thị nhân Mirjana

Thông đip M ngày 2/8/2010 qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

Hôm nay Mẹ mời gọi các con, cùng với Mẹ, bắt đầu xây dựng Nước Trời trong ḷng các con; mà các con có thể quên những ǵ thuộc về ḿnh và - được dẫn đến bởi mẫu gương của Thánh Tử Mẹ - hăy nghĩ tới những ǵ là của Thiên Chúa. Ngài mong mỏi ǵ nơi các con? Đừng cho phép Satan mở những con đường hạnh phúc thế tục, những con đường không có Con của Mẹ. Các con của Mẹ, những con đường này là giả tạo và tồn tại chỉ một thoáng qua. Thánh Tử Mẹ thực sự hiện hữu. Mẹ mang tới cho các con hạnh phúc trường sinh, sự b́nh an, và sự hợp nhất với Con Mẹ, với Thiên Chúa; Mẹ mang tới cho các con Nước Thiên Chúa. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana August 2, 2010 

"Dear children!

 Today I call you, together with me, to begin to build the Kingdom of Heaven in your hearts; that you may forget that what is personal and – led by the example of my Son – think of what is of God. What does He desire of you? Do not permit Satan to open the paths of earthly happiness, the paths without my Son. My children, they are false and last a short while. My Son exists. I offer you eternal happiness and peace and unity with my Son, with God; I offer you the Kingdom of God. Thank you."

 

*****************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/07/2010 qua thị nhân Marija

Thông đip M ngày 25/7/2010 qua th nhân Marija

Các con nhỏ!

Một lần nữa Mẹ mời gọi các con theo Mẹ với niềm vui. Mẹ mong muốn dẫn dắt tất cả các con tới Thánh Tử của Mẹ, Đấng Cứu Độ của các con. Các con không biết rằng không có Ngài các con không có được niềm vui và an b́nh, cũng không có một tương lai hoặc đời sống hằng hữu. V́ thế, các con nhỏ, hăy tận dụng thời gian này trong lời cầu nguyện hân hoan và từ bỏ ḿnh. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Message to Marija on July 25, 2010

“Dear children!

Anew I call you to follow me with joy. I desire to lead all of you to my Son, your Savior. You are not aware that without Him you do not have joy and peace, nor a future or eternal life. Therefore, little children, make good use of this time of joyful prayer and surrender. Thank you for having responded to my call.”

 

*****************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/07/2010 qua thị nhân Mirjana

Thông đip M ngày 2/7/2010 qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Li mi gi T Mu ca M gi ti các con hôm nay, là mt li mi gi ti s tht và s sng. Thánh T M, Ngài là S Sng, yêu thương các con và biết các con trong s tht. Đ đi đến ch biết ḿnh và yêu ḿnh, các con phi đi đến ch nhn biết Con M; đi đến ch biết và yêu tha nhân, các con phi nh́n thy Con M trong h. V́ thế, các con ca M, hăy cu nguyn, cu nguyn đ ri các con có th thu hiu và t b vi mt tinh thn được thnh thơi, được hoàn toàn biến đi và trong cách này các con có được Nước Tri trong ḷng các con ngay nơi thế gian này. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana July 2, 2010 

"Dear children, my motherly call, which I direct to you today, is a call of truth and life. My Son, who is Life, loves you and knows you in truth. To come to know and to love yourself, you must come to know my Son; to come to know and to love others, you must see my Son in them. Therefore, my children, pray, pray, that you may comprehend and surrender with a spirit that is free, be completely transformed and, in this way, may have the Kingdom of Heaven in your heart on earth. Thank you!"

 

*****************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/06/2010 qua thị nhân Marija

Thông đip M ngày 25/6/2010 qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Với niềm vui, Mẹ mời gọi tất cả các con sống những thông điệp của Mẹ với niềm vui; chỉ trong cách này, các con nhỏ, các con sẽ có thể  gần hơn tới Thánh Tử của Mẹ. Mẹ mong muốn dẫn tất cả các con tới Ngài mà thôi,  và trong Ngài các con sẽ t́m thấy sự b́nh an thật và niềm vui của tâm hồn ḿnh. Mẹ chúc lành cho tất cả các con và yêu thương các con bằng t́nh yêu vô lượng.

Điều quan trọng xin nhấn mạnh là Đức Mẹ khi hiện ra mặc một chiếc áo bằng vàng và Mẹ rất vui mừng và tràn niềm vui trong suốt thời gian hiện ra.

Message to Marija on June 25, 2010

With joy, I call you all to live my messages with joy; only in this way, little children, will you be able to be closer to my Son. I desire to lead you all only to Him, and in Him you will find true peace and the joy of your heart. I bless you all and love you with immeasurable love.

It is important to emphasize that Our Lady appear wearing a gold dress and she was very happy and joyful during the whole time of the apparition.

 

*****************************************

Thông điệp Mẹ ngày 18/06/2010 qua thị nhân Ivan

Thông đip M ngày 18/6/2010 qua th nhân Ivan

Các con yêu dấu,

Hôm nay nữa Mẹ mong muốn mời gọi các con, qua thời gian ân sủng này, hăy cầu nguyện. Các con yêu dấu, hăy nối lại các thông điệp của Mẹ. Hăy sống thông điệp của Mẹ. Các con yêu, thời gian này là một thời gian chịu trách nhiệm, hăy sống thông điệp của Mẹ một cách có trách nhiệm. Các con yêu, Mẹ mong muốn các con thực hành chứ không nói suông. Mẹ cầu nguyện cho các con và cầu bầu trước Con Mẹ cho tất cả các con. Hôm nay nữa, cám ơn các con đă nhận Mẹ, nhận lănh thông điệp của Mẹ, và sống thông điệp của Mẹ.

Our Lady's message given through Ivan June 18, 2010 

“Dear children,

also today I desire to call you, through this time of grace, pray. Renew my messages, dear children. Live my messages. Dear children, this time is a time of responsibility, live my messages responsibly. Dear children, I desire for you to do works, and not words. The Mother prays for you and intercedes before Her Son for all of you. Thank you, dear children, also today, for having accepted me and accepted my messages, and for living my messages.”

 

*****************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/06/2010 qua thị nhân Mirjana

Thông đip M ngày 2/6/2010 qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Hôm nay Mẹ mời gọi các con, với sự ăn chay và cầu nguyện, để dọn dẹp con đường qua đó Thánh Tử Mẹ sẽ đi vào trái tim các con. Các con hăy chấp nhận Mẹ như một Từ Mẫu và là một sứ giả của t́nh yêu Thiên Chúa và là người thông chuyển sự mong ước của Ngài cho sự cứu độ của các con. Các con hăy giải thoát ḿnh khỏi mọi sự trong quá khứ đè nặng trên các con và đă cho các con một mặc cảm tội lỗi; khỏi mọi sự đă mang các con tới sự lầm lỗi - sự tối tăm. Các con hăy chấp nhận ánh sáng. Hăy được sinh ra một lần nữa trong sự công lư của con Mẹ. Cám ơn các con.

Mẹ đă làm phép cho các đồ vật đạo và Mirjana nói rằng khi Đức Mẹ biến đi, cô đă thấy một bồ câu trắng ngay sau cuộc hiện ra và cô nghĩ đó là Chúa Thánh Thần.

 

Our Lady's message given through Mirjana June 2, 2010 

“Dear children, today I call you, with fasting and prayer, to clear the way by which my Son will enter into your hearts. Accept me as a mother and a messenger of God's love and of His desire for your salvation. Free yourself of everything from the past which burdens you and gives you a sense of guilt; of everything that brought you to error - darkness. Accept the light. Be born anew in the justice of my Son. Thank you.”

Our Lady blessed all the religious articles and Mirjana said that when Our Lady was leaving, she saw a white dove at the end of the apparition, which Mirjana thought was the Holy Spirit.

 

*****************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/05/2010 qua thị nhân Marija

Thông đip M ngày 25/5/2010 qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Thiên Chúa đă ban cho các con ân sủng để sống và để bảo vệ những sự tốt lành ở bên trong và chung quanh các con, và khích lệ những người khác sống tốt lành hơn và thánh thiện hơn; nhưng Satan cũng không yên nghỉ và qua những quan điểm cấp tiến làm suy lạc các con và dẫn các con theo đường lối của nó. V́ thế, các con nhỏ, trong t́nh yêu dành cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, các con hăy yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự và sống theo Giới Răn của Ngài. Bằng cách này, cuộc sống của các con sẽ có ư nghĩa và b́nh an sẽ cai trị địa cầu. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Message to Marija on May 25, 2010

“Dear children!

God gave you the grace to live and to defend all the good that is in you and around you, and to inspire others to be better and holier; but satan, too, does not sleep and through modernism diverts you and leads you to his way. Therefore, little children, in the love for my Immaculate Heart, love God above everything and live His Commandments. In this way, your life will have meaning and peace will rule on earth. Thank you for having responded to my call.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 02/05/2010 qua thị nhân Mirjana

 Thông đip M ngày 2/5/2010 qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

Hôm nay, qua Mẹ, với linh hồn các con được tràn đầy t́nh yêu, Chúa Cha nhân từ mời gọi các con bắt đầu khởi sự một cuộc kiểm điểm thiêng liêng. Các con yêu dấu, các con hăy xin được tràn đầy ân sủng, hăy thành tâm sám hối những tội lỗi ḿnh và hăy khát khao sự hoàn thiện. Sự khát khao cũng nhân danh những người chưa biết đến sự hoàn thiện toàn hảo. Các con sẽ được Thiên Chúa vui ḷng hơn. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana May 2, 2010

"Dear children!

Today, through me, the good Father calls you to, with your soul filled with love, set out on a spiritual visitation. Dear children, be filled with grace, sincerely repent for your sins and yearn for the good. Yearn also in the name of those who have not come to know the perfection of the good. You will be more pleasing to God. Thank you."

 

*****************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/04/2010 qua thị nhân Marija

Thông đip M ngày 25/4/2010 qua th nhân Marija

Các con yêu dấu!

Vào lúc này, trong một cách đặc biệt khi các con đang cầu nguyện và đang t́m lời cầu bầu của Mẹ, Mẹ mời gọi các con, các con nhỏ, cầu nguyện để qua lời cầu nguyện của các con Mẹ có thể giúp các con có trọn vẹn nhiều tấm ḷng được rộng mở tới những thông điệp của Mẹ. Các con hăy cầu nguyện cho những ư chỉ của Mẹ. Mẹ ở với các con và cầu bầu trước Thánh Tử của Mẹ cho mỗi người các con. Cám ơn các con đă đáp lời mời gọi của Mẹ.

Message to Marija on April 25, 2010

Dear children!

At this time, when in a special way you are praying and seeking my intercession, I call you, little children, to pray so that through your prayers I can help you to have all the more hearts be opened to my messages. Pray for my intentions. I am with you and I intercede before my Son for each of you. Thank you for having responded to my call."

 

*****************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/04/2010 qua thị nhân Mirjana

Thông đip M ngày 2/4/2010 qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Hôm nay Mẹ chúc lành đặc biệt cho các con và Mẹ cầu nguyện cho các con được quay trở về tới đường ngay, tới Thánh Tử của Mẹ - là Đấng Cứu Độ và Cứu Chuộc của các con - Đấng đă cho các con sự sống đời đời. Các con hăy suy gẫm về thân phận con người, về mọi sự mà nó ngăn cản các con tới với Con của Mẹ, về sự mau qua, sự bất toàn, và sự giới hạn - và rồi hăy nghĩ tới Thánh Tử của Mẹ, tới ḷng vô bờ bến của Ngài. Bằng sự bỏ ḿnh và cầu nguyện của các con hăy làm thân xác các con nên cao quư và hoàn hảo linh hồn ḿnh. Các con nhỏ của Mẹ, các con hăy sẵn sàng. Cám ơn các con.

Mẹ đă chúc lành cho mọi người và tất cả các đồ vật thánh mang tới để làm phép. Khi Mẹ biến đi Mirjana thấy một cây Thánh Giá lớn bằng vàng phía sau Mẹ.

 

Our Lady's message given through Mirjana April 2, 2010.

"Dear children; Today I bless you in a special way and I pray for you to return to the right way, to my Son - your Saviour, your Redeemer – to Him who gave you eternal life. Reflect on everything human, on everything that does not permit you to set out after my Son – on transience, imperfection and limitation - and then think of my Son, of His Devine infiniteness. By your surrender and prayer ennoble your body and perfect your soul. Be ready, my children. Thank you."

Our Lady  blessed all people  and all the religious articles that we had for blessing. As Our Lady was leaving Mirjana saw a large golden Cross behind Our Lady.

*****************************************

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/03/2010 qua thị nhân Marija

Thông đip M ngày 25/03/2010 qua th nhân Marija

Các con yêu dấu

Hôm nay nữa Mẹ ước muốn mời gọi tất cả các con hăy vững mạnh trong sự cầu nguyện và trong những lúc khi thử thách tấn công các con. Các con hăy sống ơn gọi làm Kitô Hữu của ḿnh trong niềm vui, trong sự khiêm hạ, và là chứng nhân tới cho mọi người. Mẹ luôn ở với các con và Mẹ mang tất cả các con tới trước Thánh Tử Giêsu của Mẹ, và Ngài sẽ là sức mạnh và là trợ giúp của các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Message to Marija on March 25, 2010

“Dear children!

Also today I desire to call you all to be strong in prayer and in the moments when trials attack you. Live your Christian vocation in joy and humility and witness to everyone. I am with you and I carry you all before my Son Jesus, and He will be your strength and support. Thank you for having responded to my call.”

********************************************

Thông điệp hàng năm vào ngày 18/3 cho thị nhân Mirjana

Thông đip hàng năm vào ngày 18/3 cho th nhân Mirjana

Con con yêu dấu!

Hôm nay Mẹ mời gọi các con để yêu với tất cả con tim và với tất cả linh hồn của các con. Các con hăy cầu xin cho ơn t́nh yêu, bởi v́ khi linh hồn yêu thương, linh hồn mời con Mẹ tới chính ḿnh. Con Mẹ không từ chối những ai kêu cầu Ngài và những ai ước mong sống theo Ngài. Hăy cầu nguyện cho những người không nhận thức thấu đáo về t́nh yêu, những người không hiểu biết ư nghĩa t́nh yêu là ǵ. Hăy cầu xin để Thiên Chúa là Người Cha chứ không phải là Quan Ṭa của họ. Các con của Mẹ, các con hăy là những tông đồ, là những ḍng sông yêu thương của Mẹ. Mẹ cần đến các con. Cám ơn các con.

Mirjana’s Annual March 18, 2010 Message

 “Dear children! Today I call you to love with all your heart and with all your soul. Pray for the gift of love, because when the soul loves it calls my Son to itself. My Son does not refuse those who call Him and who desire to live according to Him. Pray for those who do not comprehend love, who do not understand what it means to love. Pray that God may be their Father and not their Judge. My children, you be my apostles, be my river of love. I need you. Thank you.”

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/03/2010 qua thị nhân Mirjana

Thông Đip M Qua Th Nhân Mirjana ngày 2/3/2010

Các con yêu dấu,

Với sự cố gắng của các con trong thời gian đặc biệt này để hoàn toàn gần gũi hơn tới Con của Mẹ, tới những đau thương của Ngài, mà c̣n tới t́nh yêu mà Ngài đă gánh chịu nó, Mẹ mong muốn để nói với các con rằng Mẹ luôn ở với các con. Mẹ sẽ giúp các con chiến thắng các lỗi lầm và cám dỗ với ân sủng của Mẹ. Mẹ sẽ dạy các con yêu thương, yêu thương xóa đi mọi tội lỗi và làm cho các con hoàn thiện, yêu thương cho các con sự b́nh an của Con Mẹ bây giờ và măi măi. Nguyện xin b́nh an ở với các con và nơi các con, bởi v́ Mẹ là Nữ Vương Ḥa B́nh. Cám ơn các con

Our Lady's message given through Mirjana March 2, 2010.

"Dear children, In this special time of your effort to be all the closer to my Son, to His suffering, but also to the love with which He bore it, I desire to tell you that I am with you. I will help you to triumph over errors and temptations with my grace. I will teach you love, love which wipes away all sins and makes you perfect, love which gives you the peace of my Son now and forever.  Peace with you and in you, because I am the Queen of Peace. Thank you."

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/02/2010 qua thị nhân Marija

Thông Đip M Qua Th Nhân Marija ngày 25/2/2010

Các con yêu dấu,

Trong thời gian ân sủng này, khi thiên nhiên cũng sửa soạn để cho những màu sắc tươi đẹp nhất trong năm, Me mời gọi các con, các con bé nhỏ, mở ḷng ra cho Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, để Ngài biến đổi và khuôn đúc các con trong H́nh Ảnh Ngài, để rồi tất cả những sự tốt lành đă ngủ vùi trong ḷng các con có thể thức giấc tới một cuộc sống mới và tới một sự ước ao hướng về đời sau. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

 

Message to Marija on February 25, 2010

“Dear children!

In this time of grace, when nature also prepares to give the most beautiful colors of the year, I call you, little children, to open your hearts to God the Creator for Him to transform and mould you in His image, so that all the good which has fallen asleep in your hearts may awaken to a new life and a longing towards eternity. Thank you for having responded to my call.”

 

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/02/2010 qua thị nhân Mirjana

 

Thông Đip M ngày 2/2/2010 qua Th Nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

Với t́nh yêu Từ Mẫu, hôm nay Mẹ mời gọi các con là ngọn hải đăng cho tất cả mọi linh hồn đang lạc trong bóng tối u mê về T́nh Yêu của Thiên Chúa. Để các con có thể rạng chiếu hoàn toàn sáng chói hơn và lôi kéo trọn vẹn nhiều linh hồn hơn, các con đừng để những sự dối trá phát ra từ miệng các con làm câm lặng lương tâm của ḿnh. Các con hăy nên hoàn hảo. Mẹ đang dẫn các con với bàn tay Từ Mẫu của Mẹ - một bàn tay yêu thương. Cám ơn các con

 

Our Lady's message given through Mirjana Feb 2, 2010.

Dear children;

With motherly love, today I call you to be a lighthouse to all souls who wander in the darkness of ignorance of God's love. That you may shine all the brighter and draw all the more souls, do not permit the untruths which come out of your mouth to silence your consience. Be perfect. I am leading you with my motherly hand – a hand of love. Thank you

 

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 25/01/2010 qua thị nhân Marija

Thông Đip M ngày 25/1/2010 qua Th Nhân Marija

Các con yêu du!

Ước mong thi gian này là mt thi gian cu nguyn riêng cho chính các con, đ ri ht ging đc tin ln lên trong ḷng các con; và cu mong ht ging đc tin này ln đ thành mt chng nhân tràn ngun vui ti người khác. M hin din vi các con và mong mun khích l tt c các con: hăy ln lên và vui mng trong Thiên Chúa là Đng đă to dng nên các con. Cám ơn các con đă đáp li li mi gi ca M.

Message to Marija on January 25, 2010

“Dear children!

May this time be a time of personal prayer for you, so that the seed of faith may grow in your hearts; and may it grow into a joyful witness to others. I am with you and I desire to inspire you all: grow and rejoice in the Lord Who has created you. Thank you for having responded to my call.”

 

********************************************

Thông điệp Mẹ ngày 02/01/2010 qua thị nhân Mirjana

 

 Thông Đip M ngày 2/1/2010 qua Th Nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Hôm nay Mẹ mời gọi các con, với một sự tín thác và yêu thương hoàn toàn, để khởi sự với Mẹ, bởi v́ Mẹ mong mỏi để làm các con mật thiết với con Mẹ. Đừng lo sợ, các con của Mẹ, Mẹ đang ở đây với các con, Mẹ ở ngay cạnh các con. Mẹ chỉ cho các con đường lối để tha thứ cho chính ḿnh, để tha thứ cho người khác, và, với sự thành tâm thống hối của con tim, để quỳ gối trước Thiên Chúa Cha. Hăy làm mọi sự chết đi nơi các con để nó không làm cản trở các con từ sự yêu thương và cứu rỗi - để các con có thể ở với Ngài và trong Ngài. Các con hăy quyết định cho một sự bắt đầu mới, một sự bắt đầu của t́nh yêu chân thành của chính Thiên Chúa. Cám ơn các con.

Message to Mirjana on January 02, 2010

"Dear children, Today I am calling you to, with complete trust and love, set out with me, because I desire to acquaint you with my Son. Do not be afraid, my children, I am here with you, I am next to you. I am showing you the way to forgive yourselves, to forgive others, and, with sincere repentance of heart, to kneel before the Father. Make everything die in you that hinders you from loving and saving – that you may be with Him and in Him. Decide for a new beginning, a beginning of sincere love of God Himself. Thank you."

********************************************