(SB) Gi Ave Maria s 161  phát thanh ngày 9/1/2021  vi các tin tc sau đây:

 

(Tin Giáo Hi Hoàn Vũ)

 

(1) Bưc tiến mi ci t tài chánh ca Vatican

https://www.youtube.com/watch?v=4295bDZ0HI0&feature=youtu.be

(22) ĐHY Chánh S T thin ca ĐTC Phanxicô đă xut vin sau khi cha tr Covid-19

https://www.youtube.com/watch?v=BsLwqc4rKv4&feature=youtu.be

 

(3) ĐTC Phanxicô gi s đip nhân dp khai mc Năm Thánh kính thánh Giacôbê ti Compostela

https://www.youtube.com/watch?v=hfLY5Sx5kX0&feature=youtu.be

(23) Caritas Ư cnh báo thm ha nhân đo Bosnia và Her-ze-go-vi-na

https://www.youtube.com/watch?v=znLKjdtxCZM&feature=youtu.be

 

 (4) ĐTC Phanxicô cu chúc năm 2021 là năm liên đi huynh đ và ḥa b́nh cho tt c mi ngưi

https://www.youtube.com/watch?v=BGCcf5nd79Q

(25) Vatican tái khng đnh câu chuyn Đc M hin ra Amsterdam không có ngun gc siêu nhiên

 https://www.youtube.com/watch?v=cGvgGNuigpY&feature=youtu.be

 

 (5) 20 “nhà truyn giáo” trên thế gii b sát hi trong năm 2020

https://www.youtube.com/watch?v=eKy88eb7U-k&feature=youtu.be

(26) Các Giáo hi c hành Ngày Nhi đng Truyn giáo 2021

https://www.youtube.com/watch?v=AIgJ8lRcWoc&feature=youtu.be

 

  (7) Đc Thưng ph Giêrusalem kêu gi vưt qua t nn giáo sĩ tr trong Giáo hi

https://www.youtube.com/watch?v=qKYDKaEpOkA&feature=youtu.be

(28) Vatican tham gia cuc chy đua Marathon “Fra-tel-li tut-ti”

https://www.youtube.com/watch?v=rMcfHWl59hY&feature=youtu.be

 

  (8) Hưng đi tng quát và các sáng kiến trong Năm “Nim Vui T́nh Yêu Gia Đ́nh”

https://www.youtube.com/watch?v=GSO3_eSkPJk&feature=youtu.be

 

(29) Do đi dch coronavirus bùng phát, Đc Thánh Cha không th ra ti cho các tr sơ sinh

https://www.youtube.com/watch?v=-x4Trur2yZA&feature=youtu.be

 

 (9) Đc Thánh Cha đă chp nhn đơn t chc ca Đc Tng Giám Mc Tadeusz Kondrusiewicz,

https://www.youtube.com/watch?v=xKuISV4onZc&feature=youtu.be

 

 (10) Ḍng Đa Minh Leicester, Anh quc b phá phách liên tc, các tu sĩ b s nhc

https://www.youtube.com/watch?v=dgJQc0lhu5E&feature=youtu.be

 

 

        (Tin Giáo Hi Viet Nam)

 

Năm Thánh Giuse: Ca nguyn cùng Thánh Giuse

https://www.youtube.com/watch?v=WYSCmME9Js0&feature=youtu.be