Gi Ave Maria s 164  phát thanh ngày 30/1/2021  vi các tin tc sau đây:

 

(Tin Giáo Hi Hoàn )

 

(11) Do đi dch, ĐTC Phanxicô giáo triu Roma không th tham d cuc tĩnh chung hàng năm

https://www.youtube.com/watch?v=fsGWyiR8PEI

 

(3) Li b đau thn kinh ta, ĐTC Phanxicô không ch s các nghi l

https://www.youtube.com/watch?v=-pn8Yx2DqQQ

 

(21) ĐTC Phanxicô cu nguyn cho mt ngưi gia cư chết lnh gn Vatican

https://www.youtube.com/watch?v=tiSRFpG3rM8

 

 (4) Các giám mc Hiroshima Nagasaki ng h hip ưc cm khí ht nhân

https://www.youtube.com/watch?v=457Fa7Y-yCA

 

(22) ĐTC Phanxicô: Đi hi Dân Chúa không phi cho nhóm ưu nhưng cho tt c

https://www.youtube.com/watch?v=pUmgP4x1YLw

 

 (5) Hàn Lâm vin v S sng cnh báo nhng tiêu cc trong sn xut phân phi vc-xin

https://www.youtube.com/watch?v=HrdKp4djqOo

 

(23) V n kinh hoàng tàn phá mt giáo x Công Giáo Madrid. Linh mc mi th phong đă chết ri sng li

 https://www.youtube.com/watch?v=zUp62JvH_oc

 

 (6) ĐTC Phanxicô công b S đip Ngày Thế gii Truyn thông hi ln th 55

https://www.youtube.com/watch?v=zzAm8OiGRBo

 

(24) ĐHY Parolin gi s đip đếnHi ngh thưng đnh v thích ng khí hu

https://www.youtube.com/watch?v=yYzALfWvnl4

                                                                                                        

 (7) Cuc tṛ chuyn vi ĐTC Phanxicô v các nhân đc thói xu

https://www.youtube.com/watch?v=UB9P0I488MY

 

(25) ĐTC Phanxicô gi s đip cho HĐGM Philippines

https://www.youtube.com/watch?v=fId5-w8vYeg

 

(8) Cu giám đc ngân hàng Vatican b kết án gn 9 năm v ti ra tin tham ô

https://www.youtube.com/watch?v=rAkOE8XU-NY

(26) Liên Hp Quc triu tp hi ngh v bo v các nơi th t

https://www.youtube.com/watch?v=LajaUD5pB7o

 

 (9) ĐTC Phanxicô lên án các v đánh bom t sát Iraq cu nguyn cho các nn nhân

https://www.youtube.com/watch?v=UX9V5JgoXzY

 

(28) Đc Hng Y Müller cnh báo: Biden đang đi tiên phong trong chiến dchtrit h Kitô Giáo khi văn hóa Tây Phương

https://www.youtube.com/watch?v=cb-klAr8g5M

 

 (10) Ch tch HĐGM Hoa Kỳ hy vng tng thng Biden cùng Giáo hi gii quyết nn phá thai

https://www.youtube.com/watch?v=-m28jk6nwz0

 

 

(Tin Giáo Hi Viet Nam)

Ban Mc v Đi thoi Liên tôn: Bui Gp g Đi kết ln th VIII ngày 25-1-2021

https://www.youtube.com/watch?v=KItVSX4JQTc